14 Aralık 2018 Cuma

Elektrik Devre Laboratuvarı Toplantı İçerikleri

08 Ekim 2018 Pazartesi 17:59 tarihinde eklendi | 476 defa okundu

Elektrik Devre Laboratuvarı (EHB-211) dersi için 03.04.2018-04.10.2018 tarihlerinde 1. ve 2. öğretim öğrencilerimize düzenlenen laboratuvar toplantısı içerikleri;
-Laboratuvar dersi uygulamalı (pratik) ders olması sebebi ile derse devam zorunluluğu %80’dir. Dersin devamını vermek isteyen bir öğrenci en fazla 2 hafta devamsızlık yapabilir. Devamsızlığı 3 hafta ve daha fazla olan öğrenciler dersin devamını veremeyecektir.
-Dönem içerisinde devam zorunluluğu olan öğrencilerimizin laboratuvar gün ve saatlerini içeren istirahat raporu almaları durumunda dönem sonunda belirlenen hafta içerisinde en fazla 2 hafta için katılamadıkları deneylerini telafi edebilirler.
-Dönem sonu laboratuvar başarı puanı, %25 Laboratuvar puanı, %25 Ara sınav puanı ve % 50 dönem sonu sınavı puanı olmak üzere hesaplanır.
        Laboratuvar puanını;
        -%5 Quiz sınav puanı,
        -%5 Ön hazırlık puanı,
        -%5 Deney rapor puanı,
        -%10 Ders içi performans puanı oluşturur.
-Dönem içerisinde 4. Haftanın sonuna kadar dersi alan tüm öğrencilerimizin öğrenci bilgi sistemi üzerinden “İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası” nı alarak fotokopisini dersin asistan hocalarına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu sertifikayı almayan/alamayan öğrencilerin deneylere katılmasına izin verilmeyecektir. Sadece sistemsel gecikmelere bağlı olarak ek süre tanımlanabilir.
-Derse gelen tüm öğrencilerin bireysel olarak iş güvenliği gözlüğü ile gelmeleri gerekmektedir.
-Deney föylerindeki yapılması istenen ön hazırlıklar isteğe bağlı olarak düzenli bir deftere ya da düzenli dosyalanmış A4 boyutundaki kağıtlara hazırlanabilir. Bunun haricinde düzensiz ve özensiz hazırlanan ön hazırlıklar değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır. Deney için ön hazırlıklar bireysel olarak (her öğrenci kendisi adına) hazırlayacaktır. Grup adına hazırlanan ön hazırlıklar değerlendirmeye alınmayacaktır. Ön hazırlıklar tam ve istenen şekilde olduğunda değerlendirilecektir.
-Deney ön hazırlıklarını;
        -İş güvenliği gözlüğü (bireysel)
        -Deney föyü ön çalışmaları (bireysel)
        -Deney malzemeleri (grup adına) oluşturmaktadır. Bu başlıklardan herhangi birisinin eksik olması durumunda ön hazırlık eksik sayılacaktır.
-Deneye katılan tüm öğrencilerin deneye gelmeden önce ön hazırlıklarını tamamlamış olmaları gerekmektedir. Ön hazırlıkları eksik olan öğrenciler laboratuvar başarı puanı alamayacak olup deney yapımına katılamayacaklardır.
-Deneye katılacak öğrenciler gruplarına ve deney gün, saatlerine bölüm web sayfasından erişebilirler. 
-Dönem içerisinde gerek duyulduğu kadar ders başlangıcında ya da sonunda Quiz sınavları yapılacaktır.
-Deneye katılacak öğrencilerin dersin başladığı andan itibaren en fazla 5 dk içerisinde laboratuvarda hazır olmaları istenmektedir. Bu süreyi aşan öğrenciler derse alınmayacaktır.
-Laboratuvar gruplarının deneye gelmeden önce o hafta için yapılacak deneyin föyünde yazan malzemeleri eksiksiz temin ederek gelmeleri gerekmektedir. Malzemeler içerisinde hassas devre elemanlarının bozulma ihtimaline karşın yedeklerinin de temin edilmesi tavsiye edilir.
-Deney raporlarının bir sonraki deney haftasında ön hazırlıkların kontrolü yapılırken asistan hocaya teslim edilmesi gerekmektedir. Geç gelen raporlar teslim alınmayacaktır. Deney raporlarının yazım kurallarına
http://muhendislik.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/152/files/rapor-yazim-kurallari-07032016.pdf
ulaşabilirsiniz.
-Ders ile ilgili deney föylerine 
http://muhendislik.sdu.edu.tr/elhab/tr/dokumanlar
ulaşabilirsiniz. 
-2018-2019 Güz dönemi için laboratuvar dersini (FF ve FD ile) alttan alan öğrenciler de tüm dönem derse katılmaları gerekmektedir.
-Tüm deney gruplarının deney ölçümlerini gerçekleştirebilmeleri için grup adına ölçü cihazı temin etmeleri gerekmektedir. (8-12.10.2018 tarihli laboratuvar haftasında ölçü cihazı için istenen özellikler ders esnasında belirtilecektir.)
-08.10.2018-12.10.2018 tarihli laboratuvar haftası için ön hazırlık iş güvenliği gözlüğünü temin ederek derse gelirken getirmektir. Bu haftada derste laboratuvar içi uyulması gereken kurallar, temel büyüklükler, temel devre elemanlarının tanımı ve tanıtımı, osiloskop ve sinyal jeneratörlerinin kullanımı ve dikkat edilmesi gerekenler anlatılacak olup deney yapımına başlanmayacaktır.
-Dersle ilgili gerek duyulduğunda güncellemeler yapılabilir. Bu durumda tüm öğrencilerimize bölüm web sayfamızdan duyuru yapılacaktır. Bu duyuruları takip etmek öğrencilerimizin sorumluluğundadır.
Dersi alan öğrencilerimiz, yukarıda yazılan başlıklara eksiksiz uymakla yükümlüdürler.
Başarılar dileriz.

EHM DIŞ PAYDAŞLAR

İLETİŞİM

Süleyman Demirel Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Batı Yerleşkesi, 32260 / ISPARTA

Tel : 0246 211 13 63
e-mail : elektronikhaberlesme@sdu.edu.tr