18 Temmuz 2018 Çarşamba

Bitirme Ödevi - Seminer Dersi

12619 defa okundu

 

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Bitirme - Seminer Programı

BİTİRME ÖDEVİ
BİTİRME ÖDEVİ çalışması, Endüstri Mühendisliği alanında belirlenmiş bir araştırma konusunda yeni bir yöntem geliştirme, mevcut bir yöntemin uygulanması, ya da her iki durumu kapsayacak şekilde yapılan teorik ya da endüstriye uygulamalı çalışmaları kapsar.

Not: Bitirme ödevi en fazla 1 kişiden oluşan bir proje çalışmasıdır. Ancak 2209-Tübitak Lisans Öğrenci Projesi olması durumunda istenilirse iki veya daha fazla kişi ile yapılabilir.

Bitirme Ödevi Uygulama Esasları için tıklayınız..
Tercih Formu için tıklayınız..
Takip Formu için tıklayınız...

Bitirme Ödevi  Değerlendirme Formu için tıklayınız...

 

 

SEMİNER
SEMİNER çalışması bireysel yapılabileceği gibi, en fazla üç (3) kişiden oluşarak takım çalışması şeklinde yapılabilir. Yapılan çalışma, belirlenmiş bir konunun detaylı incelenmesi ve yorumlanmasından oluşur.

Seminer Uygulama Esasları için tıklayınız…
Tercih Formu için tıklayınız...
Takip Formu için tıklayınız...

 

GENEL KURALLAR

  • BİTİRME ÖDEVİ ve SEMİNER çalışması hazırlanırken YAZIM SABLONU dikkate alınır.
  • BİTİRME ÖDEVİ ve SEMİNER çalışması için Bölüm’den üçer (3’er) adet karton kapak alınır.
  • BİTİRME ÖDEVİ ve SEMİNER çalışması sadece POSTER şeklinde sunulur. 

 

Bitirme Ödevi ve Seminer Poster Sunumları

Poster Hazırlama ve Sunumunda Dikkat Edilecek Kurallar

- Poster 3-5 dk zaman süresince sunulmalı ve sunum çok fazla uzatılmamalıdır.

- Çalışma amaç - kaynak özetleri - materyal ve yöntem - araştırma bulguları ve sonuç kısımlarından oluşmalıdır.

- İlgili kısımlar için poster üzerinde belirtilen alanların dışına çıkılmaması gerekir.

- Amaç kısmında, çalışmanın amacı net ve kısa bir şekilde ifade edilmelidir.

- Kaynak Özetleri kısmında, çalışmanın konusu ile direkt olarak ilgili olduğu düşünülen kaynakların özeti verilecektir. Burada tüm kaynaklar verilmemelidir. Kaynaklar numara kullanılarak köşeli parantez ile gösterilmelidir. Örnegin; ." .......yapmıştır [1]. ", " ...... bulmuşlardır [1, 2]. " vb.

- Materyal ve Yöntem kısmında, çalışmanın temel konusunu oluşturan ve araştırma/deney/sistem analizi yapılan uygulama ve teorik geliştirme konusu ile ilgili problemin çözümüne yönelik mevcut/geliştirilen yöntem net olarak açıklanacaktır.

- Araştırma Bulguları, çalışma ile elde edilen çıktı, yapılan değişiklikler ve varsa karşılaştırmalı analizler görsel olarak gösterilmelidir.

- Sonuç, araştırma bulguları ile endüstriye, ülke ve dünya ekonomisine ve özellikle bilimsel literatüre sağlanan katkılar net ve kısa bir bir biçimde açıklanmalıdır.

Poster Hazırlama Kuralları

- Poster boyutu 70 cm x 100 cm olmalıdır.
- Poster, SDÜ MMF Endüstri Mühendisliği Bitirme-Seminer Komisyonu tarafından hazırlanan şablona göre hazırlanmalıdır. Farklı şablonlar ve yazı tipi kullanılmamalıdır. Poster şablonuna ulaşmak için tıklayınız.... 
- Poster, özel kağıda renkli olarak basılmalıdır.
- Metin iki sütun halinde verilecektir.
- Metin başlıkları 24 punto Arial Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılacaktır.
- Normal Metin 24 punto Arial Karakterinde yazılacaktır.

Not: İncelemeniz için farklı poster örneklerini içeren sitelere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

http://www.genigraphics.com/templates/default.asp
http://www.makesigns.com/SciPosters_Templates.aspx
http://phdposters.com/gallery.php


SDÜ MF Endüstri Mühendisliği Bölümü

Bitirme-Seminer Komisyonu