19 Mart 2019 Salı

Program Eğitim Amaçları

1678 defa okundu

Eğitim amaçlarımız; programımız mezunlarının yakın bir gelecekte erişmeleri istenen kariyer hedeflerini ve mesleki beklentilerini tanımlayan genel ifadelerden oluşmakta olup aşağıda sıralandığı şekilde belirlenmiştir.

- Uluslararası düzeyde bilim, teknoloji ve mühendislik bilgilerini kavramış, edindiği bilgilerle üretim ve hzimet sektörlerinin her aşamasını gerçekleştirebilen, tasarlayabilen ve gerekli analizleri yapabilen, problemlerin tanımlanmasını ve çözümünü yapabilen

- Yaşam boyu öğrenme bilincini benimseyen, meslek hayatının değişken ve rekabetçi koşullarına uyum sağlayabilen,

- Kamu ve özel sektör kurumlarında çalışabilen,

- Girişimci ve Serbest mühendislik hizmetleri verebilen, yönetici ve liderlik görevi üstlenebilen, 

- Akademik kurumlarda lisansüstü eğitim ve/veya Ar-Ge projeleri yapabilen  ve/veya Ar-Ge Birimlerinde görev alabilen, deney tasarlayıp, deneyleri gerçekleştirebilen,

- Yer aldığı çalışmalarda, çevresel, ekonomik ve sosyal etkenler ile etik değerleri gözetecek, toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı verecek Endüstri Mühendisleri olarak yetişmektir.

 


 

Süleyman Demirel Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

32260 Isparta / TÜRKİYE

 

Tel: +90-246-211-1519

Fax: +90-246-237-0859
 

endustri@sdu.edu.tr