Staj Başvurusunda İzlenecek Yol

08.06.218

1.Adım: Staj yapacak öğrenciler öncelikle İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama Esasları Eğitimi’ni alarak bu eğitimin sınavını geçmeleri gerekmektedir. Bu konuda gerekli bilgiler https://obs.sdu.edu.tr/ sayfasında duyuru kısmında yer almaktadır.

 

2. Adım: Staj yapılacak yerin staj yapmaya uygun olup olmadığı staj komisyonundaki Hocalara sorulmalıdır.

 

2.Staj yerlerinin uygunluğu onaylanan öğrenciler https://obs.sdu.edu.tr/‘den giriş yaparak staj başvurusunu yapmalıdır. Yapılan başvuruyu Staj Komisyonundaki Hoca onayladıktan sonra sistemden çıktısını alarak ilgili kısmı işletmeye onaylatmalıdır.

 

Öğrenci staj tarihlerini işletme ve öğrenci belirler.

* Eğer öğrenci bütünleme/yaz okulu/tek ders sınavlarına katılacak ise, bu tarihlerde staj yapamaz.

* Öğrenci stajını 15’er gün olmak üzere 2 ayrı işletme de yapabilir. Bunun için her işletme için ayrı ayrı obs’den kayıt yapmalı ve doküman hazırlamalıdır.

* Eksik doldurulan formlar bölüm staj komisyonu tarafından kabul edilmez (Fotoğraf, imza, kimlik bilgileri tam olmalıdır).

 

3.     Doldurulan formlar bölüm staj komisyonu onayı için Arş. Gör. Salih EROĞLU imzalatmaları gerekmektedir.

 

4.   Staj formları onaylanan öğrenciler bu formlar ile beraber staj başlangıç tarihine en çok 29, en az 3 gün kaldığında Mühendislik Fakültesi dekanlığı, Muhasebe birimine başvururarak sigorta girişi yaptırır. Muhasebe birimi sigorta girişinin yapıldığına dair öğrenciye bir belge verecektir. Bu belge staj yapılacak işletmeye verilecektir.

Örneğin; 30 Temmuz da staja başlayacak öğrenci; 1 Temmuz – 27 Temmuz tarihleri arasında sigorta girişini yaptırabilir.

 

5. Sigorta girişini yaptıran öğrenciler stajlarına başlayabilirler.

 

6. Stajını tamamlayan öğrenciler staj dönüşünde dönem açıldıktan sonrastaj defterini, kapalı zarf içerisinde staj değerlendirme formunu ve devlet katkı payı formunu Arş. Gör. Salih EROĞLU’na teslim edeceklerdir.

 

NOT: Staj defterleri kırtasiyelerden ya da https://obs.sdu.edu.tr/ adresinden temin edilecektir. Staj defterleri bilgisayarda yazılmayacaktır. Tükenmez kalem ile yazılacaktır.

 

Yayın Tarihi: 08/06/2018
Okunma Sayısı: 5470
Öğrenci Bilgi Sistemi
AKADEMİK KADRO