26 Mart 2019 Salı

Tanıtım

5868 defa okundu

AMACIMIZ;

SDÜ Jeoloji Mühendisliğini tercih etmek isteyen adaylar Yerbilimleri Mühendisliğini seçecektir. 30 kontenjanı olan bölüme yerleşen ilk 9 kişi YÖK Bursu Alacaktır. 2. Sınıftan itibaren öğrenciler Jelıloji Jeofizik ya da Maden Mühendisliği bölümlerinden istediği birine devam edecektir. İsteyen ve gerekli şartları sağlayan öğrenciler bu alanlardan ikisini seçerek çift ünvan alma hakkına sahiptir. Jeoloji Mühendisliği Bölümü, yer altı (petrol, maden, su gibi) ve yer üstü (baraj, yol, köprü, tünel gibi) zenginliklerimizle ilgilenen, yaşam boyu öğrenme ve araştırma yapma yetenekleri kazanmış, girişimci ve çözüm üreten, yerbilimlerini ilgilendiren ulusal ve uluslar arası düzeydeki mühendislik projelerinin yürütülmesinde ve AR-GE çalışmalarında başarı ile görev yapabilen, sosyal, toplumsal, ekonomi, çevre ve etik bilince sahip çağdaş lisans ve lisansüstü öğrenciler yetiştirmeye odaklanmıştır.

HEDEFLERİMİZ;

Jeoloji Mühendisliği Bölümü; kurum olarak; güçlü eğitim- kadrosu, fiziki yeterlilikleri (laboratuarları) ve bilimsel, sosyal faaliyetleri (ulusal ve uluslar arası bilimsel araştırma, sempozyum vb. etkinlik, proje, yayınlar, arazi çalışmaları) ile; ulusal ve uluslar arası alanda bilinirliği yüksek ve konusunda söz sahibi, öğrencilerini modern eğitim ve öğretim yöntemlerine göre eğiten bilim ve jeoteknoloji merkezi olmayı; eğitim-öğretim amaçlı olarak; temel bilimleri bilen, temel meslek, mühendislik ve ekonomik jeoloji alanlarında yeterli, evrensel ve mesleki etik değerlere bağlı, araştıran, girişimci, çağdaş ve çözüm üreten lisans ve lisansüstü öğrenciler yetiştirmeyi hedef edinmiştir.

BÖLÜMDEN FOTOĞRAFLAR

MEZUN KAYIT SİSTEMİ

Popup İmage