26 Ocak 2020 Pazar

Tanıtım

963 defa okundu

Otomotiv sektörü ve otomotiv yan sanayi, ülkemiz ekonomisinde önemli bir yer tutmakta ve bireylere çok büyük bir istihdam sağlamaktadır. Ülkemiz otomotiv sektörü açısından dünyanın önemli merkezlerden biri haline gelmiştir ve otomotiv alanında eğitilmiş nitelikli insan gücü ihtiyacı giderek artmıştır. Türkiye'de otomotiv sektörü, ekonomideki diğer sektörler ile yakın ilişkisinden dolayı ülkemiz ekonomisinin sürükleyici sektörlerinden biridir. Otomotiv mühendisliği, otomotiv sektörü ve bu sektörle bağlantılı sanayi dallarının mühendislik problemleri ve ihtiyaçlarıyla ilgilenen mühendislik dalıdır.

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Otomotiv Mühendisliği Programının amacı; mühendislik alanında gerekli bilgi ve beceriye sahip, diğer mühendislik dalları ile disiplinler arası çalışabilen, toplumun ahlaki ve etik değerlerinin bilincinde olan, bilgi kaynaklarına ulaşabilen ve uluslararası yetkinliği sahip otomotiv mühendisleri yetiştirmektir. Bu kapsamda yetiştirilen otomotiv mühendislerinin, otomotiv teknolojileri, üretim süreçleri, malzemeleri, mevcut ve alternatif yakıtlar, güvenlik sistemleri, otomotiv ve çevre etkileşimi gibi konularda bilgi sahibi olması beklenmektedir. Otomotiv endüstrisine ait teknolojileri anlamak, kullanmak, geliştirmek ve uygulamaya aktarmak otomotiv mühendislerinin sorumluluğundadır.

 

Otomotiv programında öğrencilere, mezun olduklarında hemen sektörde çalışmaya başlayabilecek bilgi birikimine sahip olabilmeleri için teorik mühendislik bilgisi, uygulama ve tasarım eğitimi verilecektir. Programın eğitim planı, otomotiv mühendisliğinin temelleri ve uygulanması, ileri otomotiv teknolojileri ve otomotiv sektöründe yönetim alanlarında gerekli temel ve mühendislik bilgilerinin kazandırılmasını kapsamaktadır. Otomotiv Mühendisliği Programı bu eğitim planını gerçekleştirebilmek için;

•    Otomotiv mühendisliği ile ilgili mühendislik ve tasarım prensiplerini bilen,
•    Otomotiv sektöründe mühendislik prensiplerini uygulayabilen,
•    Otomotiv sektöründeki teknolojik gelişmeleri takip edebilen,
•    Enerjinin verimli kullanımı ve çevresel etkileri konusunda bilgili,
•    Ekip çalışmasında öncü ve etkin iletişim kurabilen,
•    Toplumun etik ve ahlaki değerlerini özümseyebilen,

otomotiv mühendisliklerini yetiştirmeyi planlamaktadır.

İLETİŞİM

Süleyman Demirel Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi  
Otomotiv Mühendisliği Bölümü
Batı Yerleşkesi E16 Binası 32000 Çünür / ISPARTA    

 

Bölüm Sekreterliği: Tel: +90 246 211 80 15
Dekanlık: Fax: +90 246 237 0859 
E-Mail: otomotivmuhendisligi@sdu.edu.tr