Hakkımızda

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fizik Bölümü, 1992 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuş ve 1993-1994 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencileri ile eğitime başlamıştır. Fizik Bölümü olarak amacımız; diğer bölümler ile de yakın ilişki içinde, fiziğin temel kavramlarını öğretmek, birçok kavram ve kuramın deneysel çalışmalardan nasıl türetildiğini göstermek, öğrenciye araştırmacı becerileri kazandırmak, çağdaş fizikte ve onun yüksek teknolojideki uygulamalarında, özgün ve ileri araştırmalar yapabilecek, uluslararası nitelikte bilim insanları yetiştirmektir. Fizik Bölümünde modern laboratuvarlarda, bilgisayar destekli, öğrencinin yaratıcılığını ön plana çıkaran, fiziğin bütün alanlarında ileri seviyede bir eğitim verilmektedir. Bu amaçla; öğrencilerimiz için Mekanik, Elektrik, Optik, Atom ve Molekül Fiziği, Kuantum ve Elektronik laboratuvarları hazırlanmış olup öğrencilerimiz derslerde teorik olarak gördükleri konuları laboratuvar ortamında özgün bir şekilde tekrar ederek ve kendi yaratıcılıklarını ortaya koyarak yeni düzenlemeler ile bilgi ve tecrübelerini artırmaktadırlar. 4 yıllık lisans eğitimini tamamlayarak "Fizikçi" unvanını kazanan mezunlarımız, sanayinin AR-GE (araştırma ve geliştirme birimlerinde) alanında, değişik özel, devlet kurum ve kuruluşlarında fizikçi olarak çalışabilmekte veya isterlerse lisansüstü programlarına katılarak bilimsel yaşama da atılabilmektedirler.

Akademik Analizler