Tanıtım

AMACIMIZ;

Jeoloji Mühendisliği Bölümü, yer altı (petrol, maden, su gibi) ve yer üstü (baraj, yol, köprü, tünel gibi) zenginliklerimizle ilgilenen, yaşam boyu öğrenme ve araştırma yapma yetenekleri kazanmış, girişimci ve çözüm üreten, yerbilimlerini ilgilendiren ulusal ve uluslar arası düzeydeki mühendislik projelerinin yürütülmesinde ve AR-GE çalışmalarında başarı ile görev yapabilen, sosyal, toplumsal, ekonomi, çevre ve etik bilince sahip çağdaş lisans ve lisansüstü öğrenciler yetiştirmeye odaklanmıştır.

HEDEFLERİMİZ;

Jeoloji Mühendisliği Bölümü; kurum olarak; güçlü eğitim- kadrosu, fiziki yeterlilikleri (laboratuarları) ve bilimsel, sosyal faaliyetleri (ulusal ve uluslar arası bilimsel araştırma, sempozyum vb. etkinlik, proje, yayınlar, arazi çalışmaları) ile; ulusal ve uluslar arası alanda bilinirliği yüksek ve konusunda söz sahibi, öğrencilerini modern eğitim ve öğretim yöntemlerine göre eğiten bilim ve jeoteknoloji merkezi olmayı; eğitim-öğretim amaçlı olarak; temel bilimleri bilen, temel meslek, mühendislik ve ekonomik jeoloji alanlarında yeterli, evrensel ve mesleki etik değerlere bağlı, araştıran, girişimci, çağdaş ve çözüm üreten lisans ve lisansüstü öğrenciler yetiştirmeyi hedef edinmiştir.

 

BÖLÜM BAZINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLER


11. Mühendislik Haftası Yerbilimleri Sempozyumu 20-23 Ekim 1999
4th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology 21-25 May, 2001
20. Yıl Jeoloji Sempozyumu 14-16 May 2003
4th International Congress “Environmental Micropaleontology, Microbiology and Meiobenthology” 13-18 September 2004
XIII. Ulusal Kil Sempozyumu 12-14 September 2007

Yayın Tarihi: 03/04/2012
Okunma Sayısı: 6565
Sınav Programları
Akademik Personel
İdari Personel
Lisans Üstü Eğitim & Uzaktan Eğitim
OBS & Uzaktan Eğitim