Birim Danışma Kurulu Toplantı Tutanakları

1) Kimya Mühendisliği Bölüm Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir, toplantı tutanağı için tıklayınız.