Tanıtım

Otomotiv sektörü ve otomotiv yan sanayi, ülkemiz ekonomisinde önemli bir yer tutmakta ve bireylere çok büyük bir istihdam sağlamaktadır. Ülkemiz otomotiv sektörü açısından dünyanın önemli merkezlerden biri haline gelmiştir ve otomotiv alanında eğitilmiş nitelikli insan gücü ihtiyacı giderek artmıştır. Türkiye'de otomotiv sektörü, ekonomideki diğer sektörler ile yakın ilişkisinden dolayı ülkemiz ekonomisinin sürükleyici sektörlerinden biridir. Otomotiv mühendisliği, otomotiv sektörü ve bu sektörle bağlantılı sanayi dallarının mühendislik problemleri ve ihtiyaçlarıyla ilgilenen mühendislik dalıdır.

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümünün amacı; mühendislik alanında gerekli bilgi ve beceriye sahip, diğer mühendislik dalları ile disiplinler arası çalışabilen, toplumun ahlaki ve etik değerlerinin bilincinde olan, bilgi kaynaklarına ulaşabilen ve uluslararası yetkinliği sahip otomotiv mühendisleri yetiştirmektir. Bu kapsamda yetiştirilen otomotiv mühendislerinin, otomotiv teknolojileri, üretim süreçleri, malzemeleri, mevcut ve alternatif yakıtlar, güvenlik sistemleri, otomotiv ve çevre etkileşimi gibi konularda bilgi sahibi olması beklenmektedir. Otomotiv endüstrisine ait teknolojileri anlamak, kullanmak, geliştirmek ve uygulamaya aktarmak otomotiv mühendislerinin sorumluluğundadır.


Otomotiv Mühendisliği Bölümünde öğrencilere, mezun olduklarında hemen sektörde çalışmaya başlayabilecek bilgi birikimine sahip olabilmeleri için teorik mühendislik bilgisi, uygulama ve tasarım eğitimi verilecektir. Bölümün eğitim planı, otomotiv mühendisliğinin temelleri ve uygulanması, ileri otomotiv teknolojileri ve otomotiv sektöründe yönetim alanlarında gerekli temel ve mühendislik bilgilerinin kazandırılmasını kapsamaktadır. Otomotiv Mühendisliği Bölümünde bu eğitim planını gerçekleştirebilmek için;

•    Otomotiv mühendisliği ile ilgili mühendislik ve tasarım prensiplerini bilen,
•    Otomotiv sektöründe mühendislik prensiplerini uygulayabilen,
•    Otomotiv sektöründeki teknolojik gelişmeleri takip edebilen,
•    Enerjinin verimli kullanımı ve çevresel etkileri konusunda bilgili,
•    Ekip çalışmasında öncü ve etkin iletişim kurabilen,
•    Toplumun etik ve ahlaki değerlerini özümseyebilen,

Otomotiv Mühendislerini yetiştirmeyi planlamaktadır.
Yayın Tarihi: 17/06/2018
Okunma Sayısı: 1231
AKADEMİK PERSONEL
İDARİ KADRO
ÖĞRENCİ PROJELERİ
DÖKÜMANLAR