23 Ocak 2019 Çarşamba

Program Çıktıları

6110 defa okundu

PROGRAM ÇIKTILARI

MÜDEK tarafından önerilen program çıktıları ile karşılaştırmalı olarak hazırlanan program çıktılarımız Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerimizin mezun olduklarında şu bilgi ve becerilere sahip olmalarını hedeflemektedir. Bu çıktılar ders planımızda yer alan derslerle doğrudan ilgili olup bunların sağlanıp sağlanmadığının kontrolü ise sınavlarla, yarışmalarla, muhtelif anketlerle ve diğer değerlendirme yöntemleriyle yapılmaktadır.

1. Matematik, fen ve temel mühendislik konularında yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu bilgileri Makine Mühendisliği uygulamalarında kullanabilmek

MÜDEK :
(i) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisiMatematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

2. En az birinde derinlik kazanmak üzere kimya ve matematiğe dayalı fizik bilgisine sahip olmak

MÜDEK :
(1) En az birinde derinlik kazanmak üzere kimya ve matematiğe dayalı fizik bilgisi

3. Çok değişkenli matematik ve türevsel denklemleri de kapsayacak biçimde ileri matematik bilgisine sahip olmak, istatistik ve lineer cebir konularına aşina olmak

MÜDEK :
(2) Çok değişkenli matematik ve türevsel denklemleri de kapsayacak biçimde ileri matematik bilgisi
(3) İstatistik ve lineer cebir konularına aşinalık

4. Her öğrenilenin niçin öğrenildiğini anlamış olmak ve eğitimi süresince bunu sağlamaya dönük farklı örnek, ortam ve fırsatlarla karşılaşmış olmak

MÜDEK :
(iii) Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
(ix) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
(xi) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

5. Makine Mühendisliği uygulamalarında bilişim teknolojileri de dahil olmak üzere gerekli olan güncel araç, gereç, teknik, donanım ve programlar hakkında bilgi edinmiş olmak ve bunların bir kısmını kullanabilmek; gerektiğinde ihtiyaca uygun şekilde araç, gereç, teknik ve program geliştirebilmek; problemlerin incelenmesi için deney tasarlayabilme, deney yapabilme, veri toplayabilme, sonuçları analiz edebilme ve yorumlayabilme becerisine sahip olmak

MÜDEK :
(ii) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
(iv) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi

(v) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
(viii) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi

6. Görsel ve yazılı iletişim için farklı yöntemler öğrenmiş olmak ve bunları kullanabilmek, mühendislik uygulamaları ile ilgili sunular hazırlayıp sunabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak

MÜDEK :
(iv) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
(vii) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi

7. Öğrenmenin ve yaşam boyu bunu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini anlamış olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyebilme ve kendini sürekli yenileyebilme becerisine sahip olmak

MÜDEK :
(viii) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
(ix) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

8. Öncelikle Makine Mühendisliği ile ilgili olmak üzere çağımıza ait sosyal, kültürel, ekonomik, politik, sağlık, güvenlik, çevresel, etik ve hukuksal konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak; mühendislik problemlerini bu bilgileri ve hassasiyetleri göz önünde bulundurarak çözebilme becerisine sahip olmak

MÜDEK :
(iii) Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
(viii) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
(ix) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
(xi) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

9. Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık sahibi olmak

MÜDEK :
(x) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık

10. Tek başına ve disiplin içi veya disiplinlerarası takımlarda yer alarak çalışabilme kabiliyetine sahip olmak ve gerektiğinde liderlik yapabilmek

MÜDEK :
(vi) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi

11. Hem ısıl sistemler hem de mekanik sistemler alanlarındaki Makine Mühendisliği problemlerini belirleme, tanımlama, çözme, sunma ve her iki alanda çalışabilme becerisine sahip olmak, yeni tasarımlar için uygun analitik ve modelleme yöntemleri ile modern tasarım yöntemlerini seçebilmek ve uygulayabilmek

MÜDEK :
(ii) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
(iii) Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
(vii) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
(4) Bu tür sistemlerin tasarım ve gerçekleştirilmesi de dahil olmak üzere hem ısıl sistemler hem de mekanik sistemler alanlarında çalışabilme becerisi


"BÖLÜMÜMÜZ MÜDEK' TEN AKREDİTEDİR"

İLETİŞİM

Süleyman Demirel Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi  
Makine Mühendisliği Bölümü
Batı Yerleşkesi E4 Binası 32260 Çünür / ISPARTA    

Bölüm Sekreterliği: Tel: +90 246 211 1257
Bölüm Başkanlığı: Tel: +90 246 211 1258
Dekanlık: Fax: +90 246 237 0859 
E-Mail: makine@sdu.edu.tr