Bölümümüz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evrim ÇELİK MADENLİ'nin Proje Başarıları

Agroekosistemde Antimikrobiyal Direncinin İzlenmesi (Monitoring AntiMicrobial Resistance in Agroecosystem)

 

Doç. Dr. Evrim Çelik Madenli’nin yürütücülüğünü yaptığı proje Araştırma ve İnovasyon için Güneydoğu Asya – Avrupa Ortak Fon Programı (Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation) 2019 yılı çağrısı kapsamında desteklenmektdir. Proje Universitas Gadjah Mada (Endonezya), Süleyman Demirel Üniversitesi (Türkiye), Vietnam-Japonya Üniversitesi (Vietnam) ve Resistomap Oy (Finlandiya) ortaklığında yürütülecektir.

 

Tarımsal gıda üretimi, Güneydoğu Asya ve Avrupa da dahil olmak üzere bütün dünyada antimikrobiyal direncin yayılması için sıcak noktadır. Toprak iyileştirici olarak hayvan gübresi kullanılması, dirençli patojenleri toprağa, mahsule, yer altı ve yüzey su kaynaklarına yayma potansiyeline sahiptir. Bu projede antimikrobiyal direncin gübreden çevreye (toprak, mahsul ve sulama suyu) yayılmasını deneysel olarak anlamak, azaltmak ve kontrol etmek için Tek Sağlık (One Health) yaklaşımını kullanarak bir izleme programı geliştirmek hedeflenmektedir. Endonezya, Türkiye ve Vietnam'dan toplanacak numuneler son teknoloji ürünü izleme teknolojisi SmartChip kantitatif polimeraz zincir reaksiyonu kullanarak analiz edilecek ve gübre uygulaması yoluyla antimikrobiyal direncin dinamikleri ve çevredeki kalıcılığı hakkında kapsamlı bir anlayış geliştirecektir.

 

Reaktif Seramik Membran Hazırlanması ve Gül İşleme Atıksuyundan Polifenol Geri Kazanımında Kullanılması

 

Doç. Dr. Evrim Çelik Madenli’nin yürütücülüğünü yaptığı proje Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) kapsamında 2020 yılı 1. döneminde destek almıştır. Bu projede Isparta ve çevresi için yıllardır çözüme kavuşturulamamış gül işleme atıksularının arıtılması ve bu atıksulardan polifenol geri kazanımının sağlanması için performansı yüksek, kullanım ömrü uzun ve reaktif yenilikçi seramik membranların üretilmesi hedeflenmektedir.

 

Gül yağı üretimi için uygulanan damıtma işlemi sonrasında uçucu olmayan polifenollerce zengin gül çiçeği atıkları ile birlikte damıtma suyundan oluşan yüksek sıcaklıkta bir atık kalmaktadır. Günümüzde gül endüstrisine yönelik zorluklardan biri, gül yağı damıtma işlemi sırasında üretilen bu atığın arıtılmasıdır. Bu suyun arıtımının yanı sıra özellikle ekonomik değere sahip olan polifenollerin bu sulardan geri kazanımı önemlidir. Son yıllarda nanoteknoloji ve malzeme geliştirme yöntemlerindeki umut vaat edici çalışmalar, membranların performanslarını geliştirici ve kullanım ömrünü artırıcı malzemelerin membran üretiminde kullanımı konusunu ön plana çıkarmıştır. Seryum oksit nanaoparçacıkları düşük maliyet, yüksek yüzey alanı ve antioksidan özellikleri nedeniyle membran üretiminde kullanılmaktadır. Bu kapsamda projede seramik membranlar seryum oksit nanoparçacıkları ile kaplanarak gül işleme atıksuyundan polifenol geri kazanımı amacı ile kullanılacaktır.

Yayın Tarihi: 04/11/2020
Okunma Sayısı: 843