Bölümümüz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evrim ÇELİK MADENLİ'nin proje başarısı

Doç. Dr. Evrim Çelik Madenli’nin yürütücülüğünü yaptığı proje Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından “KUTUP 1001” 2022 Yılı Çağrısı kapsamında destek almıştır. Bu projede Antarktika’da buz kütlelerinde bulunan mikroplastikler ile kayak turizminin yoğun olduğu Davraz Dağı kar örneklerinde bulunan mikroplastikler ve yerleşimden uzak olan Katrancık Dağı kar örneklerinde bulunan mikroplastiklerin karşılaştırılması hedeflenmektedir.


Kuzey Kutbu'nda yaygın olarak bulunan çok yıllık buzun aksine, Antarktika'daki buzun çoğunluğu, her mevsim yaklaşık %80'i eriyen yıllık buzdur. Bu da mikroplastikleri tutmak için geçici rezervuar olmasına neden olabilir. Antarktika’dan alınan sediman örnekleri, dünya çapındaki deniz yataklarında bulunanlarla karşılaştırılabilir mikroplastik kontaminasyonuna sahip olduğunu göstermektedir.


Son zamanlarda yapılan çalışmalar, atmosferik taşınımın, yüksek dağlar da dahil olmak üzere, dünyanın uzak bölgelerindeki mikroplastiklerin temel kaynağı olduğuna işaret etmektedir. Yüksek dağlık ekosistemlerde, kar, çeşitli hava kaynaklı kirlilikleri hapsetmektedir. Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde yapılan çalışmalar dağ ekosistemlerinde mikroplastiklerin varlığını göstermiştir. Elde edilen bu bulgulara rağmen, dağ ekosistemlerindeki karda mikroplastik kontaminasyonu hakkındaki bilgiler hala çok sınırlıdır.
Bu kapsamda TAE-7 (Ulusal Antarktika Bilim Seferi) bilim seferine katılım sağlanarak Horseshoe Adası’nda buz ve kar örneklerinin toplanması planlanmaktadır. Ayrıca Davraz Dağı ve Katrancık Dağı’nda da kar örneklerinin toplanması planlanmaktadır. Toplanan bütün örneklerin mikroplastik içeriği belirlenerek karşılaştırılacaktır.

Yayın Tarihi: 25/06/2022
Okunma Sayısı: 190