Bölümümüz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sema YURDAKUL’un Proje Başarısı

Ham ve Torefiye Biyokütlenin Linyitle Birlikte Yakılması Sonucu Oluşan CO2 ve SO2 Emisyonlarının Ham ve Kalsine Yumurta Kabuğuyla Tutulmasının İncelenmesi

 

Doç. Dr. Sema YURDAKUL’un yürütücülüğünü yaptığı proje Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 2022 yılı 2. dönem çağrısı kapsamında destek almıştır. Proje kapsamında kalsine yumurta kabuğu ve ham yumurta kabuğunun sırasıyla CO2 ve SO2 emisyonlarının tutumuna olan katkıları değerlendirilerek, biyokütle ve linyitten daha temiz enerji elde edilmiş olunacaktır. Ayrıca, atık yumurta kabuklarının CO2 ve SO2 tutucu olarak kullanılmasıyla atıklara ekonomik bir değer sağlanmış olunacaktır. Destek almaya hak kazanan proje, çok disiplinli bir yapıya sahip olup ana disiplin Çevre Mühendisliği ve yardımcı disiplin Makine Mühendisliğinden oluşturulmuştur.  

 

Bu kapsamda akışkan yataklı reaktörlerde biyokütlenin linyitle birlikte yakılması sonucu oluşan baca gazındaki CO2 ve SO2 emisyonlarının ham ve kalsine yumurta kabuğuyla tutulması ve parametrik olarak incelenerek baca gazı içeriği, sıcaklık ve kalsine yumurta kabuğunun debisi, boyutu, kolon geometrisi, klape açıklığıyla ayarlanacak baca gazı hızı ve gerekirse girdap hareketi verilerek oluşturulacak girdap sayısı (swirl number) ile CO2 tutma verimi arasında bir ilişki kurulmasıyla ilgili literatürdeki ciddi bir boşluğun giderilmesi planlanmaktadır. Yapılan faaliyetler sonucunda özgün, yerli ve yeşil bir teknoloji geliştirilmiş olunacaktır. Ayrıca, özgün proje konusuyla ilgili bilgi altyapısı oluşturulacak ve bu konuda yetiştirilecek bilim adamı, araştırmacı ve teknik personel ile bilginin yayılması sağlanacaktır.

 

Çevre Mühendisliği Bölümü olarak Doç. Dr. Sema YURDAKUL’u tebrik eder. Başarılarının devamını dileriz.

 

Yayın Tarihi: 27/03/2023
Okunma Sayısı: 303