Staj Başvuruları Hk.

Yeni öğrenci sistemine geçiş süreci nedeniyle staj başvurularında istenilen belgelerde bazı değişiklikler yapılmıştır. 18 Haziran 2021 tarihinden sonra yeni staj başvurusu yapacak, stajları devam etmekte iken önlemler nedeniyle kesintiye uğramış ve başvuruları daha önceden alınmış ancak henüz sigorta işlemleri tamamlanmamış olan öğrencilerimizin aşağıdaki belgeleri staj komisyonuna e-posta aracılığıyla göndermeleri gerekmektedir. 

 

Başvurular aşağıda sayılan adımlar takip edilerek gerçekleştirilecektir:

 

1- "Pandemi Dönemi Zorunlu Staj Başvuru Dilekçesi" ile "Pandemi Dönemi Zorunlu Staj Tercih Beyannamesi" doldurulup imzalanarak e-posta aracılığıyla staj komisyonuna ulaştırılacaktır.

 

2- Sigorta işlemlerinin yapılabilmesi için "Zorunlu Staj Formu" manuel olarak doldurulmalı,  firma/kurum ve öğrenci imzası ile staj komisyonuna e-posta ile gönderilmelidir.

 

3- Sisteme kayıt yapılabilmesi için "Yeni OBS" üzerinden Staj Formunda belirtilen tarihlerle aynı olacak şekilde başvuru yapılmalı ve "Staj Başvuru Bilgileri Formu"nun çıktısı alınarak kurum ve öğrenci imzası ile staj komisyonuna e-posta yoluyla gönderilmelidir.

 

4- Staj komisyonu tüm bu belgeleri tamamlayan öğrencilerin sigorta işlemlerini başlatacaktır. Her bir staj başvurusu için bu 4 (dört) belge tek bir e-posta içerisinde gönderilmelidir.

 

ÖNEMLİ NOT :

-Staj başvurusu yapacak olan öğrencilerimiz sigorta yapılabilmesi için tüm evraklarını en geç staj başlangıç tarihinden 5 (beş) iş günü öncesinde göndermiş olmaları gerekmektedir. 

-İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sertifikası olmayan öğrencilerin sigorta işlemleri yapılamayacaktır. 

 

UYARI : EKSİK VEYA YANLIŞ BEYANDA BULUNULMASI DURUMUNDA ÖĞRENCİNİN SORUMLULUĞUNDADIR!

 

Yayın Tarihi: 18/06/2021
Okunma Sayısı: 325