Çift Anadal/Yandal İşlemleri

Çift Anadal İşlemleri

Çift anadal programının amacı,anadal programlarını başarıyla yürüten lisans öğrencilerinin aynı zamanda ikinci bir dalda lisans/önlisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.

Önemli Not: Çevre Mühendisliği Bölümü Çift Anadal Programı’na kayıt olmaya hak kazanmış öğrencilerin ders seçiminden önce Çift Anadal Koordinatörü ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. Öğrencinin asıl okuduğu lisans bölümünden(Anadal derslerinden) aldığı dersler ile çift anadal derslerinin eşleştirilmesi Çift Anadal Koordinatörü tarafından yapılacak ve öğrencinin alması gereken nihai ders planı buna göre belirlenecektir.

Çift Anadal Öğrencileri için Ders Planı

Çift Anadal Basvuru Formu

Çift Anadal Programı Yönergesi

Yandal İşlemleri

Yandal programının amacı, anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlayacak yandal lisans öğretimi görerek eğitimlerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Yandal programını başarı ile tamamlayan öğrencilere ek bir diploma verilmez. Bunun yerine yandal programında eğitim alındığını gösteren "Yandal Sertifikası" verilir.

Önemli Not: Çevre Mühendisliği Bölümü Yandal Programı’na kayıt olmaya hak kazanmış öğrencilerin ders seçiminden önce Yandal Koordinatörü ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. Öğrencinin asıl okuduğu lisans bölümünden(Anadal derslerinden) aldığı dersler ile yandal derslerinin eşleştirilmesi Yandal Koordinatörü tarafından yapılacak ve öğrencinin alması gereken nihai ders planı buna göre belirlenecektir.

Yandal Öğrencileri için Ders Planı

Yandal Başvuru Formu

Yandal Programı Yönergesi