Yaz Okulunda Farklı Üniversitelerden Ders Almak İsteyen Öğrencilerin Yapması Gereken İşlemler ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Dikkat Edilmesi Gerekli Kurallar:

1.Ders, Süleyman Demirel Üniversitesinde açılmışsa başka üniversiteden alınamaz.

2.Ders programının çakışmaması halinde öğrenciler hem üniversitemizden hem de aynı zamanda üniversitemizde açılmayan dersleri başka bir üniversiteden alabilirler.

3.Yaz okulunda toplamda 20 kredi (AKTS)’yi geçmeyecek şekilde ders alınabilecektir.

4.Yaz okulunda ders alan öğrenci aynı zamanda staj yapamaz.

5.Ön koşulu* tamamlanmamış herhangi bir ders yaz okulunda alınamayacaktır. (Ön koşul ile ilgili tüm sorumluluk öğrenciye aittir. Öğrenci önkoşulunu sağlamadığı bir dersi yaz okulunda almış olsa bile yaz okulu sonrası bu dersin intibak işlemleri yapılmayacaktır.)

6.Farklı üniversitelerden alınacak ders/dersler için içerik onayı alınması gerekmektedir. (İçerik onayı bölümümüzdeki ilgili ders/derslerden en son sorumlu öğretim üyesinden alınacaktır. Bir ders için bir kez içerik onayı alınması ve komisyona teslim edilmesi yeterli olacaktır. Bölüm web sayfasında farklı üniversitelerden alınabilecek derslerin listesi güncel şekilde duyurulacaktır.)

7.Yaz okulu komisyonunun bilgisi dışında farklı üniversitelerden alınacak herhangi bir dersin intibak işlemleri yapılmayacaktır. Bu durumdaki dersler geçersiz sayılacaktır.

Yaz Okulunda Farklı Üniversitelerden Ders Almak İsteyen Öğrencilerin Yapması Gerekli İşlemler:

1.Farklı üniversitelerden alınmak istenilen dersin, dersi veren son öğretim üyesinden içerik onayı alınacaktır. (Bu süreci öğrenci yürütecektir. İçerik onayı verilmiş olan dersler bölüm internet sayfasında sürekli güncellenerek duyurulacaktır. Bu sebeple dersin sorumlu öğretim üyesinden içerik onayı istenmeden önce bu liste kontrol edilmelidir. Farklı üniversiteden alınmak istenen ders bu listede varsa tekrardan içerik onayının alınmasına gerek olmayacaktır. Bölüm internet sayfasında farklı üniversitelerdeki içerik onayı verilen derslerin listesine buradan ulaşabilirsiniz.)

2.Ders alma formu (ders alma formuna buradan erişebilirsiniz) ve talep edilen derslerin ön koşul şartlarını sağladığını beyan eden dilekçe (dilekçeye buradan erişebilirsiniz) doldurularak ıslak imzalı olarak Arş. Gör. Mustafa Onur Üzüm’e teslim edilecektir. (Ders alma formu ve dilekçe eksiksiz olarak doldurulmalıdır.)

3.Yaz Okulu Komisyonuna toplamda iki farklı belge teslim edilecektir. 1) İçerik onayı alınmış dersin yaz Okulu Ders Alma Formu 2) Ön Koşulu Sağladığını beyan eden ön koşul dilekçesi. Bu iki belgede ıslak imzalı olacak şekilde elden teslim edilecektir. Başvurusunu tamamlayan öğrencilerin başvuruları incelenerek bölüm internet sayfasında kabul ve reddedilen başvurular ilan edilecektir. İçerik onayı alınsa bile komisyon onayı alınmayan derslerin intibakları yapılmayacaktır. Burada sorumluluk öğrenciye aittir. Öğrenci içerik onayından sonra mutlaka yukarıda paylaşılan belgeler ile komisyona başvurmalı ve onay aldıktan sonra yaz okulu kaydını yaptırmalıdır.

*ÖN KOŞULLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOT: Yaz okulunda alınan derslerin ön koşulunun sağlanıp sağlanmadığının kontrolü tamamen öğrencinin sorumluluğundadır. Ön koşulunu sağlamadığı dersi yaz okulunda alan öğrencilerin ders intibakları yapılmayacaktır. Ön koşul kontrolü için ilgili ders müfredatlarına buradan erişebilirsiniz.  

 

ÖNEMLİ NOT: AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ DOLDURAN ÖĞRENCİLERİN YAZ OKULUNDA DERS ALMA HAKKI BULUNMAMAKTADIR.

 

Güncel duyuruları takip etmekte sorumluluk öğrenciye aittir. Lütfen duyuruları düzenli takip ediniz. 

Yayın Tarihi: 17/09/2022
Okunma Sayısı: 2388