Misyon, Vizyon

MİSYON

Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünün özgörevi (misyonu) aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

Ulusal ve uluslararası düzeyde lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim vererek, sanayide teknik, idari ve Ar-Ge çalışmalarında görev alabilecek bilgi ve becerilerle donanmış, güncel yüksek teknolojiyi takip eden, sürekli öğrenme alışkanlığına sahip, girişimci, ekip çalışmasına yatkın, çözüm üretebilen, araştıran, analiz ve sentez becerisi kazanmış, teknolojik gelişmelere açık, insanlığa, insanlara ve çevresine duyarlı, ülkesine ve insanlığa yararlı olan, toplumun yaşam kalitesini arttırmaya yönelik bilimsel araştırma yapan ve teknoloji üretebilen, evrensel düşünme yetisine sahip, ufku geniş Elektrik-Elektronik Mühendisleri yetiştirmektir.

VİZYON

Evrensel ölçütler içinde, toplumumuzun ve insanlığın yararına çalışan, araştıran sonuçlarını teknolojiye dönüştüren öncü bir bölüm olmaktır.