Program Eğitim Amaçları

EĞİTİM AMAÇLARI:

Süleyman Demirel Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünde eğitim-öğretim gören öğrencilerimiz; tasarım, üretim, uygulama, analiz ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütebilecek bilgi ve donanım düzeyine ulaşmış, yetkin bir Gıda Mühendisi olarak mezun olmaktadır.

Bu doğrultuda, güçlü temel mühendislik bilgilerinin yanı sıra, Gıda Mühendisliğinin gerektirdiği tüm bilgi ve beceri yetilerine de sahip olan mezunlarımız;

1. Uluslararası düzeyde bilim, teknoloji ve mühendislik bilgilerini kavramış, edindiği bilgilerle gıda üretiminin her aşamasını gerçekleştirebilen, tasarlayabilen ve gerekli analizleri yapabilen, problemlerin tanımlanmasını ve çözümünü yapabilen

2. Yaşam boyu öğrenme bilincini benimseyen, meslek hayatının değişken ve rekabetçi koşullarına uyum sağlayabilen,

3-Kamu ve özel sektör kurumlarında çalışabilen,

4-Girişimci ve Serbest mühendislik hizmetleri verebilen, yönetici ve liderlik görevi üstlenebilen, 

5-Akademik kurumlarda lisansüstü eğitim ve/veya Ar-Ge projeleri yapabilen  ve/veya Ar-Ge Birimlerinde görev alabilen, deney tasarlayıp, deneyleri gerçekleştirebilen,

6-Yer aldığı çalışmalarda, çevresel, ekonomik ve sosyal etkenler ile etik değerleri gözetecek, toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı verecek.

Gıda Mühendisleri olarak yetişmektedirler.

 

Yayın Tarihi: 05/07/2017
Okunma Sayısı: 1668
Fen Bilimleri Enstitüsü
Öğrenci Bilgi Sistemi
Akademik Kadro
İdari Kadro
STAJ