Gıda Mühendisliği

Gıda Mühendisi; Gıdaların işlenmesi, saklanması ve yeni ürünlerin geliştirilmesi, hammaddelerden çok yönlü yararlanılması, böylece sağlıklı gıda çeşitlerinin artırılması konusunda araştırma ve eğitim yapar. Üretim sırasında çıkabilecek sorunları giderir, işlemlerin aksamadan devamını sağlar, Üretimi, hammaddeden tüketiciye ulaşıncaya kadar tüm aşamalarında denetler, kalite kontrolünü yapar. Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Çevre ve Orman, Sağlık, Maliye , Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarında, Gümrük Müsteşarlığında belediyelerde ve özel sektörde proje mühendisi, işletme mühendisi, yatırım uzmanı, danışman veya kalite kontrol uzmanı olarak çalışılabilir.

Gıda mühendisliği bölümünü bitirenlere, "Gıda Mühendisi" unvanı verilmektedir. Gıda mühendisliği esas itibariyle bir üretici mühendislik dalıdır. Gıda üretiminde ve işletmede çalışanlar, bizzat üretimi denetler ve karşılaşılan sorunların giderilmesi ile uğraşırlar; kalite kontrol dalında ise işletmeler bünyesindeki ünitelerde ara aşamalarda işlenmiş madde kontrollerini yaparlar, tüketime sunulmuş gıdaların denetimi ile ilgilenirler.

Yayın Tarihi: 01/04/2012
Okunma Sayısı: 14330
Fen Bilimleri Enstitüsü
Öğrenci Bilgi Sistemi
Akademik Kadro
İdari Kadro
STAJ