Vizyon ve Misyon

MİSYON:

Gelişen ve değişen teknolojiyi takip eden ve elde ettiği bilgileri ve becerileri gıda üretimi, ürün geliştirme, kalite sağlama ve gıda kontrolü gibi alanlarda etkili kullanabilen,
ülke ve yöre gereksinimlerini dikkate alarak güvenli ve kaliteli gıdaların üretim ve dağıtım sistemlerini tasarlama, geliştirme ve imal etmeye yönelik bilgi ve beceriye sahip, gıda endüstrisi, kamu kuruluşları ve üniversitelerce öncelikle tercih edilen nitelikli Gıda Mühendisleri yetiştirmektir. 

VİZYON:

Kamu ve tüketicilerin değişen gereksinimlerini göz önüne alarak sürekli gelişim anlayışıyla Gıda mühendisliği alanında lisans ve lisansüstü eğitimi veren, kendine güvenli, meslek etiğini sahip bireyler yetiştirmek ve ülke ve dünya da kabul gören bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.