Hakkımızda

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü 1993 yılında kurulmuştur. 1993-1994 yılları arasında ilk öğrencilerini almaya başlamış ve eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Kimya Bölümünün temel amacı; kimya ve kimyanın tüm alanlarında ulusal ve uluslararası nitelikte mesleki bilgi ve beceriye sahip, bilimsel araştırma ilkelerine sadık, ülkenin çıkarlarına ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilen donanımlı, yaratıcı lisans ve lisansüstü öğrenciler yetiştirmektir. Vizyonumuz: Eğitim, öğretim ve araştırma alanlarında kendini sürekli geliştiren personeliyle bilgi ve tecrübeye sahip bireylerin yetiştirilmesi sağlamak, ulusal ve uluslar arası alanda tanınmış, saygın bölümler arasında yer almaktır. Misyonumuz: Lisans ve lisansüstü düzeyde yetiştirdiği başarılı öğrenciler ile uluslararası çalışmalar yapabilecek bilgilere sahip, teknolojik gelişmelere ayak uyduran, sorgulayıcı, disiplinlerarası uygulama becerisi kazanmış, etik kuralların bilincinde olan, çevreye duyarlı, girişimci, saygılı bireyler yetiştirmek, kaliteli bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yaparak ülkemizin gelişimine katkıda bulunmaktır. Program Tanımı: Kimya Bölümü, 2024 yılı itibariyle Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesinden oluşan 16 öğretim üyesi, 3 Araştırma Görevlisi ve 1 Öğretim Görevlisi kadrosu ile birlikte eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. Kimya Bölümü dinamik öğretim kadrosu ile, yenilikçi bir lisans eğitimi ve yüksek kalitede lisansüstü programı sunmaktadır. Kimya Bölümü, analitik kimya, anorganik kimya, biyokimya, fizikokimya ve organik kimya anabilim dallarını içeren tüm alanlarda uzmanlaşmış lisans, yüksek lisans ve doktora derecesi veren bir bölümdür.

Akademik Analizler