Tek Ders Sınavı Hk. - Yönerge Ekli

Tek ders sınav başvurularını 16 - 17 Temmuz 2019 tarihlerinde bölüm sekreterliğine yapabilirsiniz. Tek ders sınavı ile ilgili bilgi için tıklayınız.

 

(5) (Değişik:RG-10/7/2016-29766) Bahar yarıyılı, güz yarıyılı veya varsa yaz okulu sonunda en az 2.00 GNO ile mezuniyet durumunda olup, staj dersi hariç sadece bir dersten FF veya FD ile başarısız olan ve o derse devam etmiş öğrenciler için, dönemine bakılmadan tek ders sınavı adıyla bir defaya mahsus olmak üzere sınav hakkı verilir. Sınıf geçme esası uygulayan Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri hariç, tek ders sınavları, her yarıyılın sonunda bütünleme sınavlarının bitiş tarihinden itibaren on beş gün içerisinde yönetim kurulunun belirleyeceği bir tarihte yapılır. Varsa yaz okulu sonunda kullandırılacak tek ders sınav hakkı ise bir sonraki eğitim-öğretim yılı başlamadan ilgili yönetim kurulunun belirleyeceği bir tarihte yapılır.

 

Yönergenin tamamına erişmek için tıklayınız.

Yayın Tarihi: 16/07/2019
Okunma Sayısı: 3346
AKADEMİK PERSONEL
İDARİ KADRO
ÖĞRENCİ PROJELERİ
DÖKÜMANLAR