22 Ekim 2019 Salı

Flotasyon Laboratuvarı

4456 defa okundu

Flotasyonla zenginleştirme, ham cevherlerin endüstriyel kullanıma uygun konsantreler haline getirilmesinde metalik minerallerden başlayarak endüstriyel hammaddeler ile enerji hammaddelerini de kapsayan geniş bir alanı kapsamaktadır.

 

Flotasyon laboratuvarında yapılan çalışmalar:

-Temas açısı ölçümü,

-Yüzey gerilimi ölçümü,

-Pülp ve/veya köpük bölgesi reolojik özelliklerinin belirlenmesi,

-Görüntü analiz yöntemiyle kabarcık boyut dağılımının belirlenmesi,

-Mekanik taşımanın belirlenmesi,

 

 

-Kamu ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen araştırma projeleri,

-Kamu ve özel kuruluşlar tarafından gönderilen veya u kuruluşlardan alınan cevher örneklerinin flotasyon (mekanik ve kolon flotasyon hücreleri kullanılarak) yöntemiyle zenginleştirilmesi şartlarının belirlenmesi ve optimizasyonu,

-Süreç akım şemalarının hazırlanması, tesis tasarımında kullanılacak verilerin sürekli deneylerle belirlenmesi ve süreç analizi için modellenmesi

-Mevcut zenginleştirme tesislerindeki teknolojik problemlerin çözümlenmesi,

-Ayrıca, yeraltı kaynaklarımızın gelişen teknoloji gereği olarak kullanım alanlarını genişletmek üzere malzeme (hidrofobik malzemeler üretimi gibi) araştırmaları yapmak temel çalışmalardandır.