Hakkında

Bölümümüz kurulduğu 1987 yılından bu yana eğitim-öğretim-araştırma çalışmaları yapan, profesyonel kadrosu ve zengin altyapısı ile deneyimli bir Maden Mühendisliği bölümüdür. Amacımız Maden Mühendisliği eğitiminde sürekli olarak daha üst seviyeyi yakalamak ve bu sayede ulusal/uluslararası alanda rekabetçi ve başarılı mühendisler yetiştirmektir. Teknik ve sosyal alanlarda kendimizi yenileyerek, öğrencilerimizin bu alanlarda daha donanımlı bireyler olma yolundaki arzularını sürekli desteklemektir. Yabancı uyruklu araştırıcıların uzun dönem çalışma faaliyetlerini bölümümüz bünyesinde gerçekleştirmesi, uluslararası alanda bölümümüzün tanınırlığını artırmaktadır. Bölümümüzde, ulusal ve uluslararası düzeyde kitap, yayın, konferans, sempozyum gibi ortamlarda bilimsel bilgi ve becerilerini kanıtlamış çok yönlü, aktif ve genç akademik kadromuzda prestijli ödül sahipleri, uluslararası dergi editörleri, uluslararası deney standardı geliştiricileri, yüksek bütçeli proje yürütücüleri/araştırıcıları bulunmaktadır. Kurulduğu günden bu zamana 1200 civarı lisans, 150 yüksek lisans ve 30 doktora öğrencisi mezun veren bölümümüzde, öğrenci değişim programları aktif olarak uygulanmakta ve her yıl birçok yabancı öğrenci eğitim almaktadır. Yurt dışına gönderdiğimiz öğrencilerimizin de eşsiz birer akademik eğitim, görgü ve sosyal deneyimler edinmesi amaçlanmaktadır. Deneyimli akademik kadronun bölüme ve üniversiteye kazandırmış oldukları birçok ulusal ve uluslararası çapta proje ile her düzeyden (lisans, yüksek lisans, doktora) öğrenciye maaşlı çalışma ve araştırma olanağı sağlanmaktadır. Maden Mühendisliği Bölümünde 3 Anabilim dalı ve bu Anabilim dallarına ait 5 temel laboratuvarımız bulunmaktadır. Bölümümüz laboratuvarlarında yapılan projelerde son beş yılda 4 milyon TL’nin üzerinde üniversite dışı kaynak kullanılmıştır. AB, DPT, TÜBİTAK ve Özel şirketler gibi ulusal ve uluslararası kuruluşların kaynaklarının üniversite bünyesine aktarılması sağlanmıştır. Aynı zamanda üniversitenin BAP Koordinasyon Biriminin desteklediği birçok proje ile tezler fonlanmıştır. Akademik kadromuzun üretmiş olduğu yayınlar son beş yılda 350’yi aşmış, alınan atıflar ise 2000’in üzerinde indekslerde yer almıştır. Ulusal ve uluslararası alandaki çalışmalarımızda birçok ülkede (İtalya, Yunanistan, İspanya, Almanya, Kazakistan, Hindistan, Polonya, Çek Cumhuriyeti vb) işbirliği içerisinde faaliyet yürütülmektedir.