Staj İşlemleri

*********************************************************************************************************************

GÜNCEL STAJ DURUMUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

*********************************************************************************************************************

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI

 

Bu staj uygulama esaslarının amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj İlkeleri’ne uygun, yalnızca Maden Mühendisliği Bölümü ve bu bölümde çift anadal yapan öğrencilerine yönelik olarak stajla ilgili uygulama esaslarını belirtmektir.

Öğrenciler staj süresince, staj yaptığı kuruluş/işyeri çalışma ilkelerine ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine uymak zorundadırlar.

1. Öğrenciler en az 45 (kırkbeş) iş günü staj yapmakla yükümlüdürler. Staj, iki kısımda (25 işgünü + 20 işgünü) ve en az iki anabilim dalı kapsamında yapılması gerekir. Öğrenci Stajının tamamını tek bir işletmede tamamlayamaz.

2. Cumartesi günleri, kurumda/firmada mesai varsa staj gününe (başvuru formunda belirtmek şartıyla) dahil edilebilir. Pazar ve resmi tatil günlerinde yapılan staj çalışmaları staj süresinden sayılmaz.

3. Staja devam zorunludur. Geçerli mazeretler nedeniyle devam edilemeyen günler, telafi edilmek koşuluyla, belirlenen staj süresinin %20'sini geçemez. %20 üzerinde devamsızlık durumunda öğrencinin stajı başarısız sayılır.

4. Öğrenci stajını, dördüncü yarıyıldan sonra yaz dönemlerine rastlayan aylarda ve devam mecburiyetinin olmadığı dönemin içinde yapabilir. Ancak yaz okulundan ders alan öğrenciler, yaz okulu sona ermeden staja başlayamaz.

5. Öğrenciler, Staj Komisyonunun onayı ile, Yükseköğretim Kurumlarının laboratuvarları, araştırma birimleri ve uygulama merkezleri dahil olmak üzere yurt içi veya yurtdışı kamu/tüzel/özel kurum, kuruluş ve işyerlerinde staj yapabilirler. Ancak Staj yapılacak kuruluşta/işyerinde, Maden Mühendisliği veya dengi lisans eğitimi almış en az bir yetkili bulunmalıdır.

6. Stajlar, aşağıda nitelikleri ve yapılabilecek maksimum staj süreleri belirtilen, yurtiçi ve yurtdışındaki iş yerlerinde yapılabilir;

·      Yeraltı kamu/tüzel/özel maden işletmeleri (25 işgünü), 

·      Yerüstü kamu/tüzel/özel maden işletmeleri (25 işgünü), 

·      Cevher hazırlama ve/veya zenginleştirme tesisleri (25 işgünü),

·      Mermer ocağı ve fabrikaları (25 işgünü) (Eğer sadece mermer ocağı veya fabrikasında yapılacaksa (15 gün)),

·      Çimento fabrika ve ocakları (25 işgünü),

·      Tünel ve metro projeleri (20 işgünü),

·      Sondajlı maden arama işletmeleri (20 işgünü),

·      Seramik hammaddeleri üretim işletmeleri (20 işgünü),

·      Taş ocakları (15 işgünü),

·      Bölümümüz laboratuvarları (15 işgünü),

·      Yukarıda belirtilmeyen, ancak madencilikle ilgili olduğu Staj Komisyonu’nca onaylanan işyerleri.

7. Staj Komisyonu, her bahar yarıyılında, önceden ilan edilen bir tarihte staj yapmak isteyenlerin katılacağı bir toplantı düzenler ve stajın başlatılması, yürütülmesi ve staj defterinin hazırlanması gibi konularda öğrencileri bilgilendirir.

8. Staj çalışmaları, stajın amacına ve kurallarına uygun yürütülmesi için görevlendirilecek öğretim elemanları tarafından denetlenebilir ve denetleme sonucunda bir rapor oluşturulur.

 

9. Öğrenciler, Staj başvurusunda aşağıdaki adımları takip etmelidir;

·      Yeni Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinde bulunan Staj Başvuru linkinde gerekli bilgiler doldurur ve Staj komisyonuna bildirir.  Staj Komisyonu, staj başvurusundaki bilgileri değerlendirip, stajı onaylayabilir veya değiştirilmesini isteyebilir. Staj komisyonu tarafından onaylanan Staj başvurusunun çıktısı (Rapor Al tıklanarak çıktı alınabilir) alınarak staj yapılacak kuruluş/işyerine onaylatılır.

·      Staj yapılacak kuruluş/işyeri tarafından onaylanmış formun aslı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Sertifikası (Eğitim videoları izlenip sınavda başarılı olduktan sonra Fakülte Öğrenci İşlerinden alınabilir) ile birlikte Staj Komisyonuna başvurulur.

·      Staj komisyonu tarafından da imzalanan başvuru formu Dekanlık Muhasebe birimine teslim edilir ve İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası’nın yaptırılması sağlanır.

·      Bu işlemlerden sonra Staj Dosyası ve Staj Sicili çıktıları Bölüm İnternet Sitesinden alınarak staja başlanır.

·      Staj sicili, staj başlanırken kuruluş/işyeri yetkilisine teslim edilir ve staj sonunda doldurtularak gizli olarak bölüme ulaştırılması sağlanır. Staj sicili olmayan öğrencilerin stajları değerlendirmeye alınmaz.

·      Staj dosyasının doldurulması ile ilgili örnekler (Yeraltı İşletmesi, Cevher Hazırlama, Mermer İşletmesi) Bölüm İnternet Sitesinde bulunabilir.

 

10. Yaz döneminde stajını tamamlayan öğrenciler Staj defterini, takip eden dönem başlangıcından itibaren bir ay içerisinde, ara dönemde staj yapan öğrenciler ise staj bitiminden itibaren bir ay içerisinde Staj Komisyonuna imza karşılığında teslim etmeleri gerekir.

11.Staj defterleri aşağıdaki hususlar dikkate alınarak doldurulmalıdır.

·      Öncelikle staj yapılan kurum/işletme tanıtılır.

·      Staj süresince yapılan faaliyetler gün gün staj defterine aktarılır ve ilgili mühendise onaylatılır.

·      Staj defterinde firmalar için ticari sır niteliğinde olmayan ve mühendislik açısından gerekli olan teknik bilgiler verilmelidir.

·      İşletme planı, kuyu, ayna, galeri kesitleri vb. işletmeyi tanıtan çizimler, şekiller, haritalar, fotoğraflar staj defterinde bulunmalıdır.

·      Defterde doldurulması gereken yerler (tarih, imza, başlık vb.) boş bırakılmamalıdır.

·      Staj sonunda staj defteri kapağında; firma kaşesi, ilgili mühendis bilgileri ve onayı muhakkak bulunmalıdır.

12. Staj belgelerini zamanında teslim etmeyen öğrencilerin stajları kabul edilmez.

13. Staj komisyonu tarafından önceden ilan edilen tarihte sözlü olarak staj sınavı yapılır.

14. Staj sınavı sonunda, yapılan staj “Kabul Edilmiştir”, “Ret Edilmiştir”, “.... İş Günü Kabul Edilmiştir” şeklinde değerlendirilerek ilan edilir.

15. Staj yapılan kuruluş/işyeri yetkilisince doldurulan Staj Sicil formunda, yer alan değerlendirme maddelerinin herhangi ikisinin “Çok Kötü” veya “Kötü” olması durumunda, öğrencinin staj dosyasına bakılmaksızın stajı reddedilir.

16. Staj ile ilgili bütün bilgiler ve evraklar bölüm internet sitesinden temin edilebilir.

17. Öğrencilerin, daha önceki Yükseköğretim Kurumlarında, yapmış oldukları stajlarını kayıt oldukları ilk yarıyıl içinde belgelemeleri halinde (yapmış oldukları stajın detayları ve kabul durumunu gösterir belge) muafiyet işlemleri Staj Komisyonu tarafından değerlendirilir. 

18. Öğrenciler, staj değerlendirme sonuçlarına, ilanından itibaren bir hafta içinde Bölüm Başkanlığına dilekçeyle başvurarak itiraz edebilirler.

Bölüm Staj Komisyonu

 
 

 

STAJ YAPILABİLECEK BAZI KURUM VEYA İŞLETMELER

Firma İsmi

Telefon

Adres

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü
0 274 614 1007
Tavşanlı / KÜTAHYA
TKİ Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü
0 224 827 6471
Gümüşpınarköyü- Orhaneli/BURSA
TKİ-ELİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü
0286 416 2001
ÇAN/ÇANAKKALE
TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü
0 236 613 2326
Soma /MANİSA
TKİ Güney Ege Linyit İşletmesi Müdürlüğü
0 252 572 5905
Milas Karayolu Üzeri Yatağan/MUĞLA
TKİ Yeniköy Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü
0 252 558 0293
Milas-Ören Karayolu 23.km Milas/MUĞLA
TTK Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi
0 378 223 4000
TTK Amasra TİM Amasra/BARTIN
TTK Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi
0 372 267 3030
TTK Karadon İşletmesi Kilimli-Zonguldak
TTK Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi
0 372 269 8010
TTK Kozlu Tim Kozlu-Zonguldak
TTK Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi
0 372 268 7280
TTK Üzülmez TİM Asma/Zonguldak
TTK Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi
0 372 327 5400
TTK Armutçuk TİM 67300 Kandilli- Kdz. Ereğli
Park Termik Elektrik San. Tic. A.Ş.
0 312 796 0202
Ankara Yolu Üzeri 3. km Cayırhan, Nallıhan/Ankara
ETİ Maden İşletmeleri Kırka Bor İşletme Müdürlüğü
0 222 681 2200
Seyitgazi Kırka / ESKİŞEHİR
ETİ Maden İşletmeleri Emet Bor İşletme Müdürlüğü
0 274 461 3400
Emet / KÜTAHYA
ETİ Maden İşletmeleri Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü
0 266 633 7221
Yeniköy Yolu Üzeri 12. km Bigadiç/BALIKESİR
ETİ Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
0 312 287 6555
Söğütözü cd. Sim Söğütözü İş Merkezi D Blok No:14 / D Beştepeler / ANKARA
ETİ Alüminyum A.Ş.
0 332 582 3030
Atatürk Cad., Seydişehir Merkez, Seydişehir, Konya
ETİ Bakır A.Ş.
0 366 751 2004
Küre/Kastamonu
Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş.
0 464 544 1544
Madenli Beldesi, Madenli, Çayeli/RİZE
Özkoyuncu Madencilik
0 352 222 6171
Hunat Mah. Talas Cad. No: 27 Melikgazi/KAYSERİ
Çine Akmaden A.Ş.
0 256 722 2700
Aydın - Karpuzlu Karayolu 33.Km. Çaltı Köyü Çine - AYDIN
KÜMAŞ Manyezit Sanayi A.Ş.
0 274 225 0050
Eskişehir Yolu 9 km. Kütahya/TÜRKİYE
TÜPRAG Kışladağ Altın Madeni
0 276 413 0000
Gümüşkol Köyü Ovacık Mevkii Ulubey/UŞAK
TÜPRAG Efemçukuru Altın Madeni
0 232 265 8008
Kokarpınar Mevkii Efemçukuru Menderes/İZMİR
Dedeman Madencilik San. Tic. A.Ş.
0 212 709 5901
Büyükdere Cad. Kocabaş İşhanı No: 111 Kat: 3 Mecidiyeköy/İSTANBUL
NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş.
0 274 225 1200
Çalca Mahallesi, Kütahya
Kalemaden Endüstriyel Hammaddeler A.Ş.
0 286 437 1330
Semedeli Köyü, Çan - Çanakkale
Demir Export Kangal Kömür İşletmesi
0 346 457 5010
Kangal Kömür İşletmesi Kangal - SİVAS
Demir Export Çetinkaya Demir İşletmesi
0 346 464 1157
Pınargözü Köyü Kangal – SİVAS
Demir Export Purunsur Demir İşletmesi
0 346 418 2571
Divriği İliç Karayolu 13. Km Akdağ mevkii Demirdağ Köyü, Divriği/Sivas
Demir Export Doğu Eynez Yeraltı Kömür İşletmesi
0 236 226 8333
Cenk Yeri, Eynez Köyü Soma – MANİSA
Demir Export Lahanos Bakır-Çinko İşletmesi
0 454 627 2035
Lahanos Bakır-Çinko İşletmesi Espiye GİRESUN
Barla-Bartu Mermer Maden San. Tic. Ltd. Şti.  0 246 252 5623 Isparta-Eğirdir Yolu 22.km Eğirdir ISPARTA
Metamar Mermer Granit Mad. San. Tic. A.Ş.
0 246 261 2470
Antalya Yolu 6. km. ISPARTA
Efendioğlu Mermer A.Ş
0 224 586 0005
Gedelek Köyü Açmalar Mevkii, Orhangazi / BURSA
Finike Mermer A.Ş.
0 242 855 4959
Eski Mah., Belediye Cd No:5, Finike Merkez/Antalya
Onur Mermer A.Ş.
0 242 852 5140
Apicayi Mevkii, Turuncova, Finike-Antalya
Demireller Mermer Sanayi A.Ş.
0 272 341 3200
Mermer Sanayi Bölgesi, İscehisar/Afyonkarahisar