Bölüm Kurulu

 

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Ata Utku AKÇIL

Bölüm Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. İbrahim UĞUR

Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Nazmi ŞENGÜN

Maden İşletme ABD Başkanı

Prof. Dr. Servet Demirdağ

Cevher Hazırlama ABD Başkanı

Prof. Dr. Ata Utku AKÇIL

Maden Mek. ve Tekn. ABD Başkanı

Prof. Dr. Raşit ALTINDAĞ