Bölüm Hakkında

Maden mühendisliği, madenlerin bulunması, çıkarılması, sektörlerin istedikleri koşullarda hazırlanması ve zenginleştirilmesi konularında eğitim ve araştırma yapan mühendislik dalıdır.

 

Madenlerin çıkarılması genel olarak açık ocak madenciliği ve yeraltı madenciliği diye ikiye ayrılmıştır. Bunun yanında cevher hazırlama ve zenginleştirme işlemi de maden mühendislerinin öncelikli çalıştığı alanlar arasındadır. Yeni gelişmekte olan derin deniz madenciliği ve uzay madenciliği gibi konular da ileride maden mühendislerinin çalışma alanları olacaklardır. Bunun yanında aldıkları temel mühendislik eğitimi nedeni ile finans, pazarlama gibi alanlarda da iş bulabilmektedirler.

 

Türkiye'de maden mühendislerinin Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ), Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Maden Tetkik Arama (MTA), Devlet Su İşleri (DSİ), Etibank Bor işletmeleri gibi kamu kuruluşlarında ve özel maden işletmelerinde, çimento fabrikalarında, mermer ocak ve fabrikalarında, kırmataş oçaklarında ve hazır beton santrallerinde çalışma olanakları vardır. Türkiye'deki maden mühendisliği ile ilgili meslek kuruluşu Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği altında yer alan Maden Mühendisleri Odasıdır.

 

Maden Mühendisliği Bölümü temel olarak, yeraltı kaynaklarının aranması, işletilmesi, zenginleştirilmesi, insanlık hizmetine sunulması ile ilgili tüm işlemlerin tasarımı ile ilgilidir. İnsanoğlu yeryüzünde var olduğundan beri yeraltı kaynaklarını kullanmayla ilgilenmiş, medeniyet yolculuğunun değişik evrelerinde her zaman için madenleri işlemiştir. Madenleri etkin kullanan uluslar diğerlerine üstünlük sağlamış, kendi refah seviyelerini artırmışlardır. Günümüzde maden mühendisliği sadece cevher üretimiyle değil, seramik, yapı taşları, çimento, tünelcilik, inşaat, çevre koruma, hafriyat sektörü gibi çok değişik sektörlerle de ilgilenmektedir. Son yıllarda, mermer ve doğal yapı taşları kullanımında gözlenen artış eğilimi, maden mühendislerinin ve araştırmacıların bu alana yönelmesini getirmiştir.

 

Maden mühendisleri tüm yeraltı ve yerüstü maden ocaklarında, endüstriyel hammaddeler tesislerinde, mermer ve yapı taşları sektörünün her kademesinde, çimento, seramik, tünelcilik, sondajcılık ve hafriyat sektöründe iş bulabilmektedir. Kişisel girişimci olarak da maden üretimi, maden pazarlaması, cevher hazırlama, zemin mekaniği çalışmaları, büro hizmetleri gibi alanlarda faaliyet göstermektedirler.

 

Maden Mühendisliği Bölümünde 3 anabilim dalı bulunmaktadır. Maden İşletme, Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi, ve Cevher Hazırlama Anabilim Dalları. Maden İşletme Anabilim Dalı, madenlerin aranması, cevher yataklarının kazılarak yeryüzüne çıkarılması ile ilgili olan kazı, tahkimat, havalandırma, nakliyat, fizibilite gibi konuları kapsar. Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi Anabilim Dalı kesme teorileri ve maden makinalarını konu alır. Cevher Hazırlama Anabilim Dalı ise, ham cevherlerin kalitelerinin yükseltilmesi ve ileri işlemlere hazırlanması çalışmaları ile ilgilenir.

 

Maden Mühendisliği Bölümü 1987 yılında Akdeniz Üniversitesi, Isparta Mühendislik Fakültesi bünyesinde açılmış, aynı yıl eğitim ve öğretime başlamıştır. 1992 yılında Süleyman Demirel Üniversitesinin kurulmasıyla, bu Üniversitenin Mühendislik Mimarlık Fakültesi çatısı altında faaliyetini devam ettirmektedir.

 

Başlangıç aşamasında çok kısıtlı kadrosu ve laboratuvar olanaklarıyla eğitimini sürdüren Maden Mühendisliği Bölümü, giderek gelişerek üst düzeyde eğitim kadrosu ve laboratuvarlarıyla oldukça iyi bir düzeye ulaşmıştır.

 

İlk mezunlarını 1990-1991 eğitim öğretim yılında veren bölüm, 2017-2018 eğitim öğretim dönemi itibari ile 1100'den fazla Maden Mühendisi, 75 Maden Yüksek Mühendisi ve 16 adet Doktor Mühendis mezun etmiştir. Çok sayıdaki araştırma projesi ve yayın çalışmalarıyla Türk ve Dünya Madencilik Literatürüne katkıda bulunmuştur.