Flotasyon Laboratuvarı

Flotasyonla zenginleştirme, ham cevherlerin endüstriyel kullanıma uygun konsantreler haline getirilmesinde metalik minerallerden başlayarak endüstriyel hammaddeler ile enerji hammaddelerini de kapsayan geniş bir alanı kapsamaktadır.

 

Flotasyon laboratuvarında yapılan çalışmalar:

-Temas açısı ölçümü,

-Yüzey gerilimi ölçümü,

-Pülp ve/veya köpük bölgesi reolojik özelliklerinin belirlenmesi,

-Görüntü analiz yöntemiyle kabarcık boyut dağılımının belirlenmesi,

-Mekanik taşımanın belirlenmesi,

 

 

-Kamu ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen araştırma projeleri,

-Kamu ve özel kuruluşlar tarafından gönderilen veya u kuruluşlardan alınan cevher örneklerinin flotasyon (mekanik ve kolon flotasyon hücreleri kullanılarak) yöntemiyle zenginleştirilmesi şartlarının belirlenmesi ve optimizasyonu,

-Süreç akım şemalarının hazırlanması, tesis tasarımında kullanılacak verilerin sürekli deneylerle belirlenmesi ve süreç analizi için modellenmesi

-Mevcut zenginleştirme tesislerindeki teknolojik problemlerin çözümlenmesi,

-Ayrıca, yeraltı kaynaklarımızın gelişen teknoloji gereği olarak kullanım alanlarını genişletmek üzere malzeme (hidrofobik malzemeler üretimi gibi) araştırmaları yapmak temel çalışmalardandır.