Kazı Mek. ve Doğal Taşlar Tekn. Lab.

Kazı Mekaniği Laboratuvarı

Kazı mekaniği konusu hızla gelişen bir bilim olmakla birlikte yapılacak kazının türüne ve kazı yapılacak kayacın cinsine göre keski ve kazı makinası seçiminin yapılması ve seçilen makinanın performansının önceden tahmin edilmesi önem arz etmektedir. Madencilik ve inşaat sektöründe kullanılan kazı / kesme / delme makinalarının performans analizleri ve çalışılan kayaç özelliklerine bağlı olarak optimum çalışma koşullarının belirlenmesi doğrultusunda hem lisans ve lisansüstü araştırmalar hem de endüstriye hizmet hususunda çalışmalar laboratuarımızda gerçekleştirilmektedir.

Laboratuarda bulunan ekipmanlar aşağıda sunulmuştur

 • Laboratuar ölçekli delme deney cihazı
 • Laboratuar ölçekli kesme deney cihazı 
 • Çeşitli boyutlarda darbe dayanım aparatları 
 • Sertlik (Shore, Mohs ve Schmidt) ölçümü 
 • RIHN deneyi
 • CRS deneyi 
 • Peshalov deneyi 
 • Basınç dayanımı
 • Çekme dayanımı 
 • Nokta yük dayanımı 
 • Punch testi 
 • K kama deneyi 
 • S20 kırılganlık testi
 • Sievers minyatür delme
 • Delme oranı indeksi (DRI)
 • Cherchar aşınma cihazı 

 

Doğal Taşlar Teknolojisi Laboratuvarı

Her türlü doğaltaş ve ürünlerinin (mermer, traverten, granit, bazalt, diabaz vb.) fiziksel, mekanik ve kimyasal analiz ve testleri ulusal ve uluslar arası standartlara uygun olarak laboratuarımızda gerçekleştirilmektedir. 

Laboratuarımızda TSE, ASTM ve ISRM normlarında aşağıda verilen deneyler yapılmaktadır.

 • Birim Hacim Ağırlık
 • Gerçek Yoğunluk (Özgül Ağırlık)
 • Porozite (Gözeneklilik)
 • Doluluk Oranı
 • Yüzey Sertlik İndeksi
 •  Mohs Sertliği
 •  Shore Yüzey Sertliği
 •  Schmidt Çekici Sertliği
 • Atm. Basıncında Hacimce / Ağırlıkça Su Emme
 • Kaynar Suda Ağırlıkça / Hacimce Su Emme
 • Basınç Dayanımı
 • Don Sonrası Basınç Dayanımı
 • Don Sonrası Ağırlık Kaybı
 • Sabit Moment Altında Eğilme Dayanımı
 • Yoğun Yük Altında Eğilme Dayanamı
 • Darbe Dayanım İndeksi
 • Böhme Yüzey Aşınma İndeksi
 • Kimyasal Analiz (CaO, MgO, SiO2, Fe2O3
 • Vp Ultrases Geçirgenliği
 • Los Angeles Aşınma İndeksi
 • Cila Alma Derecesi (Gloss değeri)
 • Açık Hava Tesirlerine Dayanım
 • Mineralojik ve Petrografik Analiz
 • Güneş Yanığı Tayini Deneyi
 • Doğal Taş – Asit Etkileşimi Analizi
 • Doğal Taş – Baz Etkileşimi Analizi
 • Elastik Parametrelerin belirlenmesi
 • Üç Eksenli Basınç Dayanımı
 • Brazilian Endirekt Çekme Dayanımı
 • Nokta Yük Dayanım İndeksi
 • Elastisite (Young) Modülü
 • Direk Kesme Dayanımı (Kaya ve Zemin)
 • Suda Dağılma Dayanım İndeksi
 • Poisson Oranı

Mermer ocaklarında projelendirme çalışmaları:

 • ÇED Raporu Hazırlama
 • Ocak Yeri Seçimi ve Verimlilik Analizi
 • Blok Boyut Analizi
 • Danışmanlık Hizmeti