Kimyasal&Biyolojik Kazanım Lab.

 

Kimyasal ve Biyolojik Kazanım Laboratuarı, 2005 yılından bu yana Mineral-Metal Geri Kazanım ve Geri Dönüşüm (MMGG) Araştırma Gurubunun Ar-Ge ve Ür-Ge temelli çalışmalarının gerçekleştirildiği bir laboratuar konumundadır. Grup, Türkiye'nin konusunda profesyonel Ar-Ge takımlarından biri konumunda olup, SDÜ ilişkili birimlerden 5 fakülteden, 8 farklı disiplinden oluşmaktadır. Bu multi ve disiplinler arası grupta 30 grup üyesi ve 17 tam zamanlı daimi araştırmacı, hidrometalurjik ve/veya biyohidrometalurjik süreçler (Cevher, Konsantre, Artık, Tesis Ürün ve Yan Ürünleri, Endüstriyel Atıklar)ile ilgili çalışmalar yürütmektedir. Misyonu; teknolojik yeteneğini geliştirmek ve rekabet gücünü arttırmak amacıyla ana ve değerli metallerle nadir toprak elementlerin kazanımını sağlamak, analizler, danışmanlık ve eğitim ile ilgili sorunlar için ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır. Bu sayede Türkiye ve Avrupa'nın önde gelen Ar-Ge/Ür-Ge laboratuarlarından biri olmayı hedeflemektedir.

SDÜ Maden Mühendisliği Kimyasal ve Biyolojik Kazanım Laboratuarı, laboratuar ve pilot çapta kimyasal ve biyolojik kazanım tekniklerine (hidrometalurjik ve biyohidrometalurjik yöntemler), fiziksel ve kimyasal zenginleştirme işlemlerine, fiziksel ve kimyasal analizlere imkan sağlamaktadır.

Araştırma Alanları

·      Hidrometalurji ve Biyohidrometalurji

Asit/Baz Liçi, Siyanürleme, CIP/CIL testleri, Karıştırma/Yığın Liçi, Biyoliç ve Biyooksidasyon, Killerin Saflaştırılması

·      Çevresel Madencilik Yönetimi

Siyanür Bozundurma, Asidik Maden Drenajı, Atık Yönetimi

·      Geridönüşüm

Kullanılmış Piller, E-Atıklar, Petrokimyasal  Atıklar, Endüstriyel Atıklar