Cevher Hazırlama Laboratuvarı

UFALAMA ve SINIFLANDIRMA

Cevher hazırlama işlemleri; numune alma, homojenleştirme, ufalama (kırma - öğütme), sınıflandırma ve kurutma işlemlerini kapsar.

Bu işlemlerde kullanılan laboratuarlarımızdaki cihazlar; otomatik numune bölücü, çeşitli tip kırıcılar (büyük çeneli kırıcı, küçük çeneli kırıcı, çekiçli kırıcı, merdaneli kırıcı, diskli kırıcı), çeşitli tip öğütücüler (Bond değirmeni, bilyalı ve çubuklu değirmenler, seramik bilyalı değirmen, titreşimli değirmen, havanlı öğütücü), sınıflandırma cihazlarıdır (Russel tipi döner elek, laboratuvar kontrol elekleri, pilot çapta hidrosiklon ünitesi).
 
                     
 
Bu cihazlar, cevherin zenginleştirme öncesi hazırlanması işlemleri için kullanılır.
 
Ufalama ve Sınıflandırma Alanında Verilen  Mühendislik Hizmetleri;     
 
Kırma, Öğütme ve Sınıflandırma Devresi Tasarımı;                       
 • Kırıcı Seçimi ve Tasarımı
 • Bilyalı, Çubuklu ve Otojen Değirmen Seçimi
 • Sınıflandırıcı, Klasifikatör ve Elek Seçimi
 • Kırma, Öğütme ve Sınıflandırma Devrelerinde Ekipmanların Optimum Çalışma Koşullarının  Belirlenmesi
 • Devrelerin Benzetim Yardımıyla İşlem Değişkenlerinin Etkilerinin Ortaya Konması
 • Cevher Hazırlama Tesislerinin Optimum Çalışma Koşullarının ve Akım şemasının Belirlenmesi

 

CEVHER ZENGİNLEŞTİRME

Cevher Zenginleştirme işlemleri, yer kabuğundan üretildikleri şekil ile ekonomik değeri olan cevherlerin, ekonomik değerlerinin arttırılması veya yer kabuğundan üretildiklerinde ekonomik olmayan cevherlere, ekonomik değer kazandırılması esaslarına dayanmaktadır. Cevher zenginleştirme işlemleri Cevher Hazırlama A.B.D. alanına girmektedir. Cevher Zenginleştirme Laboratuvarında çeşitli tip zenginleştirme cihazları bulunmaktadır. Fiziksel yöntemlere göre tesisi kurulacak her türlü cevher için cevher zenginleştirme testleri yapılmaktadır. 

Cevher Zenginleştirme Alanında Verilen Mühendislik Hizmetleri;

Cevher Karakterizasyonu;

 • Mineralojik ve Kimyasal Bileşimlerin Tayini, Süreç Mineralojisi
 • Yoğunluk Farkı ile Zenginleştirme
 • Manyetik Özellik Farkına göre Zenginleştirme
 • Ekipmanlarının Seçimi
 • Optimum Çalışma Koşullarının Belirlenmesi
 • Performans Değerlendirme
 • Devrelerin Benzetimi Yardımıyla İşlem Değişkenlerinin Etkilerinin Ortaya Konması

 

KÖMÜR HAZIRLAMA ve TEKNOLOJİSİ

En önemli yer altı enerji hammaddesi olan kömür ülkemizde çok fazlaca bulunmaktadır. Maden Mühendisliği bölümü olarak kömür teknolojisinin geliştirilmesinde Cevher Hazırlama A.B.D. çok fazlaca ilgilenmektedir. Özellikle artan kalite kontrol stratejileriyle kömürler artık doğrudan satışa sunulmamaktadır.

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü, Cevher Hazırlama A.B.D. olarak kömür ve teknolojisi için gerekli araştırmaları endüstriyle birebir çalışarak geliştirmektedir. Kömürle ilgili yeterli düzeyde laboratuar imkânları da gelişmiş düzeydedir. Kömür hazırlama ve teknolojisi laboratuarında kömür analizleri, zenginleştirme, biriketleme ve koklaştırma gibi işlemler yapılmaktadır.

Laboratuvarımızda aşağıda bulunan analizler yapılmaktadır;

 • Kül analizi,
 • Nem analizi,
 • Kükürt analizi,
 • Kalori tayini,
 • Briketleme testleri,
 • Aşınma testleri,
 • Yüzdürme- Batırma testi,
 • Elementer H ve S analizi

Kömür Hazırlama ve Tekn. Alanında Verilen Mühendislik Hizmetleri; 

 • Yoğunluk Farkı ile Zenginleştirme
 • Ekipmanlarının Seçimi
 • Optimum Çalışma Koşullarının Belirlenmesi
 • Performans Değerlendirme
 • Devrelerin Benzetimi Yardımıyla İşlem Değişkenlerinin Etkilerinin Ortaya Konması