26 Eylül 2017 Salı

Yaz Okulunda Diğer Üniversitelerden Alınan Derslerin İntibakları

25 Ağustos 2017 Cuma 23:21 tarihinde eklendi | 527 defa okundu

Üniversitemizin "Ders Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi" nden

(6) Muaf olunan dersin not çizelgesinde sadece harf notları varsa, harf notları Üniversitemiz Bağıl Değerlendirme Yönergesi Tablo II de yer alan aralıklara göre yüzlük nota dönüştürülür.

(7) Muaf olunan dersin not çizelgesinde yer alan harf notları üniversitemizde kullanılan harf notlarından farklı ise ve yüzlük notları not çizelgesinde gösterilmişse, harf notları yüzlük notlar esas alınarak Üniversitemiz Bağıl Değerlendirme Yönergesi Tablo II de yer alan aralıklara göre harf notuna dönüştürülür. 

(8) Muaf olunan dersin not çizelgesinde yer alan harf notları üniversitemizde kullanılan harf notlarından farklı ise ve yüzlük notları not çizelgesinde gösterilmemişse, harf notları ilgili üniversitenin not aralıkları dikkate alınarak Üniversitemiz Bağıl Değerlendirme Yönergesi Tablo II de yer alan aralıklara göre harf notuna dönüştürülür.

(9) Ders muafiyetinde, ders/derslerin içerik ve saat yönünden en az % 75 benzerlik göstermesi gerekir. Hesaplama sonucunda ders/derslerin saatinin küsuratlı çıkması durumunda çıkan sonuç en yakın tamsayıya yuvarlanır ve çıkan sonuç en yakın harf notuna dönüştürülür.
 


"BÖLÜMÜMÜZ MÜDEK' TEN AKREDİTEDİR"

İLETİŞİM

Süleyman Demirel Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi  
Makine Mühendisliği Bölümü
Batı Yerleşkesi E4 Binası 32260 Çünür / ISPARTA    

Bölüm Sekreterliği: Tel: +90 246 211 1257
Bölüm Başkanlığı: Tel: +90 246 211 1258
Dekanlık: Fax: +90 246 237 0859 
E-Mail: makine@sdu.edu.tr