Misyon, Vizyon

MİSYON
Bilgisayar ve bilişim alanındaki teknolojik ve bilimsel gelişmelere ayak uyduran, öğrenme ve yeniliğe açık, akademik ve analitik düşünme yeteneğine sahip, proje odaklı, bilgi ve becerisi yüksek, takım çalışmasına yatkın, etkin görev alabilen, özgür düşünen, lisans ve lisansüstü seviyede bireyleri topluma kazandırmaktır.

 

VİZYON

Bilgisayar mühendisliği eğitiminde yüksek kalite hedeflerken, bilimsel araştırmalarla evrensel bilime katkı sunmak, araştırma ve geliştirmeye önem vermek, teknolojik değişimlere süratle ayak uydurmak, bütün bunları yaparken bölgesinde lider bölüm olmaktır.

Temel Değerlerimiz

 • Girişimcilik, yenilikçilik
 • Etik sorumluluk bilinci
 • Topluma ve bilime katkı
 • Bilimi ve sorgulamayı ön planda tutmak
 • Liderlik bilinci

  PROGRAM YETERLİLİKLERİ

  1-Bilgisayar bilimleri konularında uygulamalı ve temel kavramsal bilgilere sahiptir.
  2-Bilişim problemlerinin çözümü için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini uygular.
  3-Bilgi ve iletişim teknolojilerini, bilişim uygulamalarındaki sorunların çözümleri için seçer ve kullanır.
  4-Bilişim uygulamalarının ilk çözümlerini elde etmek amacı ile etkileşimli deneysel ortamları etkin kullanır. Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahiptir
  5-Kavramsal tasarımı ve mimarisi tamamlanmış bilgisayar tabanlı sistemleri kodlar, test eder , işletir ve bakımını yapar.
  6-Bireysel olarak disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır.
  7-Sürekli mesleki gelişimin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri izler.
  8-Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel dzeyinde kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
  9-Bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamalarının bireysel, kurumsal, toplumsal ve evrensel boyutlardaki etkilerinin bilincindedir.
  10-Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile bilişim uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.

 

PROGRAM HEDEFLERİ

 • Kazandığı bilgiyi toplumsal ve endüstriyel faydaya dönüştüren ve küresel alandaki gelişmeleri takip edebilir ve aynı zamanda rekabet cesaretine sahip mühendisleri yetiştirmek
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında sanayi ve devlet kurumlarında kariyer sahibi olan mühendisler yetiştirmek
 • Endüstride lider pozisyonunda olan ve ayrıca yenilikçi çözümler üreten işletmeler oluşturan mezunlar yetiştirmek
 • Bilgi ve becerilerini yaşam boyu eğitim ve lisansüstü çalışmalar ile geliştiren mühendisler yetiştirmek
 • Dünyadaki saygın üniversitelerde akademik kariyer sahibi mühendisler yetiştirmek