Program Hedefleri

1)  Güncel teknolojiyi takip eden, sürekli öğrenme alışkanlığına sahip, evrensel düşünme yetisine sahip mühendisler yetiştirmek.

2)  Girişimci, ekip çalışmasına yatkın, çözüm üretebilen, araştıran, analiz ve sentez becerisi kazanmış mühendisler yetiştirmek.

3)  Mühendislik problemlerini belirleyen, tanımlayan, çözmek için gerekli stratejileri geliştirebilen ve uygulama becerisine sahip mühendisler yetiştirmek.

4) Çevre ve kültür değerlerine duyarlı, ülkesine ve insanlığa yararlı, toplumun yaşam kalitesini artırmaya yönelik bilimsel araştırma yapan ve teknoloji üretebilen mühendisler yetiştirmek.

5)  Etik değer ve ilkeleri önemseyen; mesleki ve toplumsal yaşamda her koşulda bu değer ve ilkelere uygun davranan mühendisler yetiştirmek.