2021 YKS veya DGS Sınavıyla Kayıt Yaptıran Öğrencilerimizden Varsa Daha Önce Başka Üniversite(ler)de/Bölüm(ler)de Aldıkları Derslerle İlgili Muafiyet Başvuruları Hakkında

Süleyman Demirel Üniversitesi Ders Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesine ulaşmak için tıklayınız.

 

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında, 2021 YKS veya DGS sınavıyla bölümümüze kayıt yaptıran öğrencilerimizin, varsa daha önceden başka üniversite(ler)/bölüm(ler)den aldıkları derslerle ilgili muafiyet talebi başvuruları pandemi dönemi nedeniyle online olarak e-posta yoluyla 15 Ekim 2021 tarihine kadar alınacaktır. E-posta yoluyla gönderilmesi gereken evraklar (6 Adet) aşağıda belirtilmiştir. Başvurunun nasıl yapılacağı ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaları dikkatli bir şekilde okuyunuz.

 

2021 YKS sınavıyla kayıt yaptıran öğrencilerin evraklarını göndermesi gereken e-posta adresi: fatihgokce@sdu.edu.tr

2021 DGS sınavıyla kayıt yaptıran öğrencilerin evraklarını göndermesi gereken e-posta adresi: mevlutersoy@sdu.edu.tr

Göndereceğiniz e-postanın konusuna kendi adınızı ve soyadınızı içerecek şekilde şunu yazmanız gerekmektedir: 2021-MUAFIYET-BASVURUSU-ADINIZ-SOYADINIZ

 

Önemli Not: 2021 YKS veya DGS sınavıyla kayıt yaptıran ve ders muafiyet talebi için bu duyurunun ilanından önce elden veya farklı bir şekilde başvuru yapan öğrencilerimiz varsa, bu öğrencilerimizin başvurularını aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yenilemeleri gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin ders muafiyeti ve intibakıyla ilgili olarak güncel duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

 

Evrak 1: Ders muafiyeti ve intibak işlemlerini talep ettiğinize dair dilekçe. Dilekçeyi buradan indirebilirsiniz.

 

Evrak 2 ve 3: Ders muafiyet çizelgesi dilekçesinin (buradan indirebilirsiniz) bilgisayar ortamında doldurulup, çıktısı alınıp imzalanarak, taratılmış hali (Evrak 2) ve ayrıca bilgisayar ortamında doldurulmuş olan dilekçenin Word formatındaki hali (Evrak 3).

Dilekçe doldururken, daha önce alınan derslerin bilgileri (Dersin kodu, dersin adı, dersin saati, harf notu) her satıra bir ders gelecek şekilde yazılacaktır. Her satırın karşısına Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ders içeriklerinden bakılarak, ders saati ve içeriği uyan ders bilgileri (Dersin kodu, dersin adı, dersin saati, dersin AKTS’si) yazılacaktır. Yazılan derslerin, bölümümüz derslerine ders saati ve içerik yönünden en az %75 benzerlik göstermesi gerekmektedir. (Önceden almış olduğunuz dersi ve bölümümüzde muaf olmak istediğiniz dersi açık ve anlaşılır biçimde bir satıra yazınız.) Meslek Yüksek Okullarında (MYO) alınan derslerle ilgili olarak, aşağıda diğer önemli açıklamalar kısmında belirtilen hususlara dikkat ediniz.

 

Evrak 4: Daha önceki üniversiteye ait ve aşağıda belirtilen şartları sağlayan Transkript. E-posta ile göndereceğiniz bu transkriptin elektronik doğrulama özelliği bulunmalıdır. Transkriptiniz ilgili üniversiteye ait doğrulama sistemi üzerinden doğrulanacaktır. Doğrulama özelliği olmayan transkriptler, ıslak imzası ve mührü açık, net olarak belli olacak şekilde taratılarak gönderilmelidir. Kesinlikle orijinal belgelerin taratılmış hali gönderilmelidir. Fotokopi, renkli çıktı vs. gibi belgelerden taratılan evrakların tespiti halinde başvuru kabul edilmeyecektir. Gerekli görülen durumlarda başvuru sahibinin taratıp gönderdiği evrakın orijinal halini fiziksel olarak da komisyonumuza iletmesi istenebilir.

 

Evrak 5: Daha önceki üniversiteye ait ve aşağıda belirtilen şartları sağlayan Ders İçerikleri. Ders içerikleri için her üniversite ve bölümün kendi web resmi sayfasında bulunan ders içeriklerinin sadece internet erişim link(ler)i, metin dosyası veya Word belgesi içerisinde gönderilmelidir. Sadece muafiyet talebinde bulunduğunuz derslerin içeriklerinin erişim link(ler)i yeterli olacaktır. Burada ders içeriklerini metin dosyası veya Word belgesi içerisine kopyalayıp göndermeniz istenmediğine, sadece ders içeriklerinin internet erişim link(ler)ini içeren dosyayı göndermeniz gerektiğine dikkat ediniz. Erişim linkleri, muafiyet çizelgesindeki her dersin adının altına da kopyalanabilir.

Erişim linki olmayan durumlarda, ilgili bölümden alınmış olan ders içeriklerinin ıslak imzası ve mührü açık, net belli olacak şekilde taratılmış hali gönderilmelidir. Kesinlikle orijinal belgelerin taratılmış hali gönderilmelidir. Fotokopi, renkli çıktı vs. gibi belgelerden taratılan evrakların tespiti halinde başvuru kabul edilmeyecektir. Gerekli görülen durumlarda başvuru sahibinin taratıp gönderdiği evrakın orijinal halini fiziksel olarak da komisyonumuza iletmesi istenebilir. Transkriptte verilen ders adlarının ve kodlarının, gönderdiğiniz ders içerikleri ile uyuşması gerekmektedir; uyuşma olmaması durumunda ilgili dersten/derslerden muafiyet talebi reddedilecektir.

 

Evrak 6: Onaylı Ders Planı. Eğer transkript (Evrak 4) veya ders içeriklerinde (Evrak 5) ders saati bilgisi yoksa bu belge eklenmelidir. Transkript veya ders içeriklerinde ders saati bilgisi bulunuyorsa bu belgeyi göndermenize gerek yoktur.

 

Başvuru ile ilgili diğer önemli açıklamalar:

Birden fazla bölüme ait transkripti olan öğrencilerin, okudukları her bir bölüm için ayrı ayrı hazırladıkları Evrak 1, 2, 3, 4, 5 ve 6’yı göndermeleri gerekmektedir.

Daha önce MYO’larda aldığınız dersler var ise, bölümümüzde uygun derslere karşılık olabilecek derslerin listesi aşağıda verilmiştir. Tabloda olmayan bölümümüz derslerinin, MYO'lardan alınan herhangi bir derse karşılık muafiyeti yapılmayacaktır. Tabloda bulunan derslere karşılık, içerik ve saat yönünden uygun olan ve MYO'da almış olduğunuz derslerinizi kullanarak dilekçenizi doldurunuz.

Dersin Kodu Dersin Adı Kredisi
ATA-160 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
ATA-260 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
TUR-170 Türk Dili I 2
TUR-270 Türk Dili II 2
ING-101 İngilizce I 2
ING-102 İngilizce II 2
FIZ-145 Fizik I 2,5
BIL-403 Mesleki Yabancı Dil I 2
BIL-412 Mesleki Yabancı Dil II 2
BIL-107 Algoritma ve Programlama 3,5
BIL-106 Grafik ve Animasyon 2,5

 

 

*Bu tablo sadece MYO’dan alınan dersler için geçerlidir. Fakülteden veya enstitülerden alınan dersler için, herhangi bir ders kısıtlaması olmayıp sadece ders saati ve içerik yönünden en az %75 benzer olma şartı aranacaktır.

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ders planı ve içerikleri için tıklayınız.

Ders muafiyeti başvurusundan sonra öğrencilerimizin Öğrenci Bilgi Sisteminden (OBS) derslerinin muafiyet durumunu takip etmeleri gerekmektedir. Öğrencilerimizin muaf oldukları dersler OBS sistemine işlendiği tarihten itibaren 1 hafta itiraz süreleri bulunmaktadır.

İtiraz talebiniz olması durumunda, başvuru evraklarınızı gönderdiğiniz eposta adresini kullanarak iletişime geçiniz.

Muaf olduğu dersleri sisteme işlenen öğrenciler, öğrenci işleri ile iletişime geçerek ders seçimlerini yapabilirler.

 

Yayın Tarihi: 07/10/2021
Okunma Sayısı: 236