Bitirme Projesi 1 ve 2 Derslerini Alan Öğrencilerin Dikkatine

Bitirme Projesi 2 Dersini alan öğrenciler, son final sınavı tarihine (22.01.2016 Cuma) kadar, Bitirme Projesi Takip Sisteminde kendilerine atanmış 1., 2. ve 3. danışmanlar sırası ile ziyaret ederek, projelerinde yapmış oldukları çalışmaları tüm danışman hocalarına ayrı ayrı anlatacaklardır. Proje danışmanları kendilerine yapılan  sunumlara göre final notu vereceklerdir. 
 
Ayrıca bitirme projesi 2 dersini alan öğrenciler yine son final sınavı tarihine (22.01.2016 Cuma) kadar projelerine ait bitirme  tezlerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Bitirme proje tez örneği ve yazım klavuzuna aşağıdaki adreslerden ulaşılabilmektedir.
 
Örnek Bitirme Tez: https://muhendislik.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/46/files/bitirme-odevi-ornek-kitapcik-21052013.pdf
Tez Yazım Klavuzu: https://muhendislik.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/46/files/bitirme-odevi-kitapcik-yazim-klavuzu-21052013.pdf
 
Bitirme projesi 1 dersini alan öğrencilerin de son final sınavı tarihine (22.01.2016 Cuma) kadar projelerinin final formlarını sisteme yüklemeleri ve 1. danışman hocalarına bilgi vermeleri gerekmektedir.
 
Not: Verilen son tarihe kadar, danışmanlarını ziyaret etmeyen ya da formlarını/tezlerini sisteme yüklemeyen öğrenciler için, danışmana ulaşamadım, form yüklemeyi unuttum gibi mazeretler kabul edilmeyecektir.
Yayın Tarihi: 30/12/2015
Okunma Sayısı: 2409