Bölümümüze Kayıt Yaptıran Öğrencilerin 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Muafiyeti ve İntibakı Hakkında

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında, Yeni kayıt ve Yatay geçiş (Merkezi Yerleştirme Puanıyla veya Kurumlar Arası Yatay geçişle) ile bölümümüze gelen öğrencilerimizin, varsa daha önceden başka bir üniversite/bölümden aldıkları derslerle ilgili muafiyet talebi başvuruları pandemi dönemi nedeniyle online olarak e-posta yoluyla 01 - 23 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacaktır. E-posta yoluyla gönderilmesi gereken evraklar (5 Adet) aşağıda belirtilmiştir. Başvurunun nasıl yapılacağı ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaları dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Önemli Not: Ders muafiyet talebi için bu duyurunun ilanından önce elden veya farklı bir şekilde başvuru yapan tüm öğrencilerimizin (Yatay geçiş yolu ile kayıt yaptıranlardan daha önce başvurusu olanlar da dâhil), başvurularını aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yenilemeleri gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin ders muafiyeti ve intibakıyla ilgili olarak güncel duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

Evrak 1: OBS sistemi üzerinden aşağıdaki açıklamalara göre alınacak dilekçenin, çıktısı alınıp imzalanarak taratılmış hali.

OBS sistemi üzerinden dilekçe almak için; obs.sdu.edu.tr adresinden kullanıcı bilgileri ile giriş yapınız. Soldaki menüden, Dilekçe Formu menüsünü seçiniz. Daha sonra Muafiyet İşlemleri ve İntibak İşlemleri seçeneklerini işaretleyerek, daha önceden almış olduğunuz derslerden muaf olmak istediğinizi belirtiniz. Son olarak dilekçeyi kaydederek çıktı alınız.

Evrak 2 ve 3: Ders muafiyet ve intibak dilekçesinin (buradan indirebilirsiniz) bilgisayar ortamında doldurulup, çıktısı alınıp imzalanarak, taratılmış hali (Evrak 2) ve ayrıca bilgisayar ortamında doldurulmuş olan dilekçenin Word formatındaki hali (Evrak 3).

Dilekçe doldururken, daha önce alınan derslerin bilgileri (Ders kodu, kredisi, adı, notu) her satıra bir ders gelecek şekilde yazılacaktır. Her satırın karşısına Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ders içeriklerinden bakılarak, içeriği uyan ders bilgileri yazılacaktır. Yazılan derslerin, bölümümüz derslerine ders saati ve içerik yönünden en az %75 benzerlik göstermesi gerekmektedir. (Önceden almış olduğunuz dersi ve bölümümüzde muaf olmak istediğiniz dersi açık ve anlaşılır biçimde bir satıra yazınız.)

Evrak 4: Daha önceki üniversiteye ait ve aşağıda belirtilen şartları sağlayan Transkript. E-posta ile göndereceğiniz bu transkriptin elektronik doğrulama özelliği bulunmalıdır. Transkriptiniz ilgili üniversiteye ait doğrulama sistemi üzerinden doğrulanacaktır. Doğrulama özelliği olmayan transkriptler, ıslak imzası ve mührü açık, net olarak belli olacak şekilde taratılarak gönderilmelidir. Kesinlikle orijinal belgelerin taratılmış hali gönderilmelidir. Fotokopi, renkli çıktı vs. gibi belgelerden taratılan evrakların tespiti halinde başvuru kabul edilmeyecektir. Gerekli görülen durumlarda başvuru sahibinin taratıp gönderdiği evrakın orijinal halini fiziksel olarak da komisyonumuza iletmesi istenebilir.

Evrak 5: Daha önceki üniversiteye ait ve aşağıda belirtilen şartları sağlayan Ders İçerikleri. Ders içerikleri için her üniversite ve bölümün kendi web resmi sayfasında bulunan ders içeriklerinin sadece internet erişim link(ler)i, metin dosyası veya Word belgesi içerisinde gönderilmelidir. Burada ders içeriklerini metin dosyası veya Word belgesi içerisine kopyalayıp göndermeniz istenmediğine, sadece ders içeriklerinin internet erişim link(ler)ini içeren dosyayı göndermeniz gerektiğine dikkat ediniz. Erişim linki olmayan durumlarda, ilgili bölümden alınmış olan ders içeriklerinin ıslak imzası ve mührü açık, net belli olacak şekilde taratılmış hali gönderilmelidir. Kesinlikle orijinal belgelerin taratılmış hali gönderilmelidir. Fotokopi, renkli çıktı vs. gibi belgelerden taratılan evrakların tespiti halinde başvuru kabul edilmeyecektir. Gerekli görülen durumlarda başvuru sahibinin taratıp gönderdiği evrakın orijinal halini fiziksel olarak da komisyonumuza iletmesi istenebilir. Transkriptte verilen ders adlarının ve kodlarının, gönderdiğiniz ders içerikleri ile uyuşması gerekmektedir; uyuşma olmaması durumunda ilgili dersten/derslerden muafiyet talebi reddedilecektir.
 
Evraklarınızı göndermeniz gereken e-posta adresi: bilgisayarmuh@sdu.edu.tr

Göndereceğiniz e-postanın konusuna kendi adınızı ve soyadınızı içerecek şekilde şunu yazmanız gerekmektedir: 2020-MUAFIYET-BASVURUSU-ADINIZ-SOYADINIZ
 
SDÜ e-posta servisinin 10 MB eklenti limiti bulunmaktadır. Evraklarınızın toplam boyutunun 10 MB’ı aşması durumunda evraklarınızı birden fazla e-posta ile gönderiniz.

Başvuru ile ilgili diğer önemli açıklamalar:
 
Birden fazla bölüme ait transkripti olan öğrencilerin, okudukları her bir bölüm için ayrı ayrı hazırladıkları Evrak 2, 3, 4 ve 5’i göndermeleri gerekmektedir.
 
Daha önce Meslek Yüksek Okullarında (MYO) aldığınız dersler var ise, bölümümüzde uygun derslere karşılık olabilecek derslerin listesi aşağıda verilmiştir. Tabloda olmayan bölümümüz derslerinin, MYO'lardan alınan herhangi bir derse karşılık muafiyeti yapılmayacaktır. Tabloda bulunan derslere karşılık, içerik ve saat yönünden uygun olan ve MYO'da almış olduğunuz derslerinizi kullanarak dilekçenizi doldurunuz.
 

Dersin Kodu Dersin Adı Kredisi
ATA-160 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
ATA-260 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
TUR-170 Türk Dili I 2
TUR-270 Türk Dili II 2
ING-101 İngilizce I 2
ING-102 İngilizce II 2
FIZ-145 Fizik I 2,5
BIL-403 Mesleki Yabancı Dil I 2
BIL-412 Mesleki Yabancı Dil II 2
BIL-107 Algoritma ve Programlama 3,5
BIL-106 Grafik ve Animasyon 2,5

* Bu tablo sadece MYO’dan alınan dersler için geçerlidir. Fakülteden veya enstitülerden alınan dersler için, herhangi bir ders kısıtlaması olmayıp sadece ders saati ve içerik yönünden en az %75 benzer olma şartı aranacaktır.

Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ders içerikleri için tıklayınız.

Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ders planı için tıklayınız.

 

Yayın Tarihi: 01/10/2020
Okunma Sayısı: 863