Doğa Esinli Otonom Yumuşak Robot Sistemi TÜBİTAK 1003 Birinci Aşamayı Geçti

Yürütücülüğünü Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği’nde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Utku KÖSE’nin yaptığı, “GEO-BOT” adlı robot sistemi, TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar kapsamında ilk aşamayı geçti.

 

Robotik ve Yapay Zeka ile ilgili literatürde oldukça revaçta olan soft robotics (yumuşak ya da esnek robotik) alt-alanına yönelik olarak ortaya konulan GEO-BOT projesi, otonom kabiliyetlere sahip, geometrik şekillerde ve modüler yapıda inşa edilebilen, uygulama kapsamı geniş, yenilikçi bir yumuşak robot sisteminin geliştirilmesini hedeflemekte.

 

Proje ile ilgili görüşlerini dile getiren Dr. Utku KÖSE, genel olarak şu hususlara dikkat çekiyor: “Sert materyallerden oluşan robot sistemleri, maliyet ve kullanışlılık yönünden çeşitli dezavantajları ortaya çıkarmakta. Bu nedenle araştırmacılar son yıllarda yumuşak robot adı verilen robotik sistemlere odaklanmış durumda. Esnek materyallerden oluşan yumuşak robotlar, biyolojik organizmaların hareket sistemlerinden esinlenen ve eyleyici adlı mekanizmalarla desteklenmekte; bu özellikler altında geliştirilen robotlar da özellikle operasyonların nispeten zor olduğu ortamlarda büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Projemiz GEO-BOT, otonom davranış sorunsalı gibi, literatürde sıklıkla ifade edilen çeşitli açık problemlere alternatif çözümler üretmek suretiyle, özgün ve yerli bir yumuşak robot sistemini bilim dünyasına kazandıracaktır. Bu noktada, çok-disiplinli bir çalışma sürecinin kapılarını aralamış durumdayız.”

 

Projenin TÜBİTAK 1003 ikinci değerlendirme aşamasını geçmesi durumunda izlenecek çalışma haritası ise kısaca şöyle ifade ediliyor: Çalışmanın ilerleyen süreçleri beş farklı mühendislik alanından; Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği’nden bilim insanlarının işbirliğini içerecek. Bu noktada, robotik alanında çalışmalar ortaya koyan ve yine Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Fatih GÖKÇE başta olmak üzere, projenin araştırmacı kadrosunda diğer mühendislik alanlarından birer bilim insanının yer alacağı ve böylelikle Süleyman Demirel Üniversitesi ile birlikte Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin işbirliğini ortaya çıkaracağı bir ekip yapısı kurulacak. Tercihen Biyoloji Bölümü, Zooloji ABD. içerisinden bir bilim insanının da yer alacağı ve lisansüstü öğrencilerin destekleyeceği süreçte, özgün eyleyici (actuator), mimari inşa yaklaşımları ve otonom çözümlerin ortaya konulmasıyla beraber, GEO-BOT’un farklı uygulama süreçlerindeki performansları değerlendirilecek; böylece robotik ve Yapay Zeka ile ilgili literatürlerin gelişmesine katkı sağlayacak, yerli ve özgün bir robot sistemi elde edilmiş olacaktır.

Yayın Tarihi: 13/08/2018
Okunma Sayısı: 1055