Lojik Devreler Laboratuvar Deneyleri Hakkında

Lojik Devreler Laboratuvar deneyleri eksik olan öğrencilerimiz deneylerini
04.01.2018 Perşembe saat 15:00 ile 17:00 arasında Araştırma Görevlisi İbrahim ŞANLIALP
hocamızın odasında kontrollerini yaptırabilirler. 
Yayın Tarihi: 29/12/2017
Okunma Sayısı: 1296