Müfredat ve Sistemdeki AKTS Uyarısı

 
Güncel olarak OBS'de, bu dönemde ve geçmiş dönemlerde alınan derslerın akts'lerinin kontrol edilmesi ve her dönem için toplam akts'lerin hesaplanarak eksik akts olmadığının kontrol edilmesi konusunda bir uyarı bulunmaktadır. Alınmış ve alınmakta olan derslerin tabi olunan müfredata göre geçerli akts'lerinin görülebilmesi için müfredatlara aşağıdaki linkeleri tıklayarak ulaşılabilinir.
Not:
   1. Alınan derslerin kodlarında "-" yok ise Bologna Müfredatı esas alınır.
   2. Alınan derslerin kodlarında "-" var ve 2016'dan eski girişli ise Eski Müfredat esas alınır. 
   3. Alınan derslerin kodlarında "-" var ve 2016 girişli ise Yeni Müfredat esas alınır.  
 
 
Sık karşılaşılan problemlere yönelik bazı Ekstra Bilgiler:
1. Bazı eski müfredata tabi öğrencilerin sistemde her iki stajı da yeni müfredata göre 6'şar akts olarak görünmektedir. Bu durum hesaplanan toplam akts'lerin eksik çıkmasına neden olmaktadır. Eski müfredata tabi olan öğrenciler için stajların biri 6 diğeri 7 akts olarak hesaplanmalı; sistemde yukarıda bahsedilen durumdan kaynaklı problem de daha sonra bu yönde düzeltilecektir. 
2. Bazı öğrencilerin stajları sisteme işlenmemiş görünmekte ve buna bağlı olarak hesaplanan toplam akts'leri eksik çıkmaktadır. Eğer toplam akts'ler stajlar eklendiği zaman tam çıkıyor ise telaş edilecek bir durum yoktur. Stajların durumu mezuniyet zamanında düzeltilecektir.
3. Dördüncü sınıfta bazı öğrencilerin 2 akts'lik 'Bilim ve Kültür' dersinden muaf olma durumları söz konusu iken bu durum sisteme yansıtılmadığından hesaplanan toplam akts eksik çıkmaktadır. Bu problem sistemde daha sonra düzeltilecektir.
 
 
Yayın Tarihi: 23/02/2017
Okunma Sayısı: 2645