Seçimlik Dersler Hakkında

Bölümüzde 2017-2018 Bahar döneminde açılacak olan seçimlik derslerden ilgili döneme ait öğrencilerin gruptaki tüm dersleri almaları gerekmektedir.

 

6. Yarıyıl

BIL-312          Mikroişlemci Tabanlı Denetleyiciler Seçimlik 1

BIL-332          Bilgi Güvenliği                                               Seçimlik 2

 

8. Yarıyıl

BIL-412          Mesleki Yabancı Dil II                                  Seçmeli

BIL-414          Bilgisayar ve Ağ Güvenliği - S1                    Seçimlik 1

BIL-438          Nesneye Dayalı Analiz ve Modelleme-S2     Seçimlik 2

BIL-428          Optimizasyon Algoritmaları  - S3                  Seçimlik 3

Yayın Tarihi: 12/02/2018
Okunma Sayısı: 1538