Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallar

SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
·     Sınava giren öğrencilerin yanlarında öğrenci kimlik kartları olmak zorundadır.
·     Sınav süresince cep telefonları kesinlikle kapalı durumda bulundurulmalıdır. Telefonların uçak modu, sessiz mod vb. konumda bulundurulması dahi yasaktır. Aksi taktirde öğrenci hakkında yasal düzenleme başlatılır.
·     Akıllı saat, programlanabilir hafızaya sahip hesap makinesi, databank vb.gibi özel elektronik donanıma sahip cihazlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır.
·     Sınav esnasında çalışma kağıdı, ders notu,kitap, defter vb. derse ait materyallerin sıra içerisinde, kalem kutusunda ve öğrencinin üzerinde bulunması kesinlikle yasaktır.
·     Sınav süresince kopya çekmek, çekmeye kalkışmak, kopya vermek ve yardım etmek kesinlikle yasaktır. Görevli öğretim elemanları, sınav esnasında öğrencileri kopya çekmemeleri ya da sınav kurallarına uymaları konusunda uyarmak zorunda değildir. Sorumluluk öğrencilere aittir.
·     Sınav süresince sınıfta tek yetkili gözetmendir. Öğrenciler sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak ve görevlilerin gösterdikleri yere oturmak zorundadır.
·     Sınav başlama saatinden 15 dakika sonra gelen sınav salonuna gelen öğrenciler sınava alınmaz. Sınava geç gelen öğrenciler için ek süre verilmez. Sınavların ilk 30 dakikası geçmeden öğrenci sınav salonundan ayrılamaz.
·     Öğrencilerin sınav esnasında kalem, silgi, hesap makinesi vb. materyalleri birbirlerinden istemeleri veya ortak kullanmaları yasaktır.
·     Disiplin yönetmeliği gereği her ne sebeple olursa olsun sıra, duvar vb. yerlere yazı yazmak yasaktır. Bu tür yazılar sırada oturan öğrencinin sorumluluğundadır.
·      Sınav yapılan dersliklerin önünde beklemek, konuşmak ve gürültü yapmak yasaktır.
·     Sınav kurallarına ve görevlilerin uyarılarına uymayan öğrencilerin sınav kağıdı alınarak dışarı çıkarılır ve gerekli hukuki işlemler yapılır.
·     Sınav düzenini bozmak ve sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek suçu “Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin” 5.maddesi (a) ve (b) fıkrasına görekınama cezasınıgerektirir.
·     Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek suçu “Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin” 7.maddesi (c) fıkrasına göre bir yıl uzaklaştırma cezasıgerektirir.
·     Başkasını sınava sokmak yada başkasının yerine sınava girmek suçu“ Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin” 8.maddesi (d) fıkrasına göre iki yıl uzaklaştırma cezasıgerektirir.
·     Öğrenci hakkında verilen disiplin cezaları, öğrenci transkriptine işlenir ve bu cezanın/cezaların silinmesi mümkün değildir.
NOT:Yukarıda ifade edilen “Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallar” metni sınav salon kapılarına asılı olduğundan, öğrencilerin okuduğu kabul edilerek sınav öncesi salonda okunmasına gerek yoktur.          
                                                                                                                                             DEKANLIK

Yayın Tarihi: 03/05/2019
Okunma Sayısı: 1109