YAZ OKULU SIKÇA SORULAN SORULAR

Yaz okulu takvimi ne zaman belirlenir?

Yaz dönemi takvimi, Senato tarafından belirlenir. Senato, Bahar dönemi sonunda toplanarak SDÜ Ana Sayfasından veya öğrenci işleri Daire başkanlığının ana sayfasından gerekli duyuruları yapmaktadır. Takvim senato tarafından hangi tarihler için belirleneceği Bahar dönemi sonunda belirlenmektedir.

 

Yaz Dönemi Eğitim Öğretim Süresi ne kadardır?

Yaz döneminde eğitim-öğretim süresi yedi haftadır. Haftalık ders saati, normal eğitim-öğretim dönemi haftalık ders saatinin iki katıdır. Yarıyıl/yılsonu sınav günleri bu süreye dahil değildir. 

 

Yaz okulunda hangi dersler açılacaktır?

 Yaz döneminde açılması öngörülen dersler; tercihen dersi güz/bahar yarıyılında vermiş olan öğretim elemanının isteği, ilgili bölümün teklifi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Belirlenen dersler, bahar yarıyılı öğretiminin sona erdiği tarihe kadar Rektörlüğe bildirilir ve en geç Haziran ayının ikinci haftası ilan edilir.

 

Yaz okulunda üstten ders alabilir miyim?

Öğrenci, önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmaması ve genel not ortalamasının 2.50 ve üzerinde olması halinde yaz döneminde üst yarıyıldan ders alabilir.

 

Yaz okulunda en fazla kaç saat ders alabilirim?

Yaz döneminde; bir öğrenci toplam onbeş ders saatini aşmayacak şekilde ders alabilir.

Çift anadal/yandal/dikey geçiş hazırlık programlarına kayıtlı öğrenciler en fazla onsekiz, yabancı dil hazırlık programına kayıtlı öğrenciler ise haftalık en az otuz ders saati ders alabilir.

 

Yaz okulunda açılan dersi yeteri kadar öğrenci almadı ise ders kapanır mı?

Yaz döneminde bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı, Kurulun önerisi üzerine her yaz dönemi için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

Farklı bir birimden veya farklı bir üniversiteden ders alabilir miyim?

MADDE 10 – (1) Öğrenci yaz döneminde almak istediği dersi, Üniversite içinde veya dışında başka bir bölüm/programdan alabilir. Ancak diğer bölüm/programdan alınacak dersin içerik, kredi ve saat ölçütlerinin öğrencinin kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu tarafından önceden kabul edilmesi gerekir.

 

Yaz okulunda devam zorunluluğu var mıdır?

Evet, vardır.

Yaz okulunda öğrencinin; bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girebilmek için, teorik derslerin en az %70’ini, varsa uygulama ve laboratuarın en az % 80’ini takip etmesi ve başarılı olması ayrıca yaz okulunda yapılan ara sınavlara katılması gerekir.

 

Daha önce aldığım bir dersi yaz okulunda aldığımda devam zorunluluğu var mıdır?

Evet, vardır.

Bir dersin bulunduğu eğitim-öğretim döneminde devam zorunluluğunun yerine getirilmiş olması bu dersin yaz döneminde devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Bununla birlikte, dersin bulunduğu dönemde devam yükümlülüğünü yerine getirmiş, ancak yaz döneminde devamsız olan öğrenciler ile dersi ilk kez yaz döneminde alan ve devam yükümlülüğünü yerine getiren öğrenciler normal döneminde bu dersin devamını almak zorunda değildir.

 

Yaz okulunda çakışan dersin veya açılmayan ders olursa ücret iadesi yapılır mı?

Yaz döneminde çakışması nedeniyle bırakılan dersin ve/veya açılmayan derslerin ücretleri öğrencilere iade edilir.

Yayın Tarihi: 02/07/2021
Okunma Sayısı: 11182