Yükseköğretim Kalite Kuruluna Öğrenci Üye Belirlenmesi

Yükseköğretim Kalite Kuruluna Öğrenci Üye Belirlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar” uyarınca Kurula öğrenci temsilcisi olarak üye olmak isteyen 3. sınıf ve üzeri lisans-lisansüstü
programlarında öğrenim gören öğrencilerin dilekçe ile bölüm sekreterliğine başvurmalıdır. (başvuru dosyasında niyet
mektubu ve yükseköğretim alanında kalite güvencesi deneyimine ilişkin bilgi ve belgeler
bulunmalıdır.)

 

Son Başvuru : 08.04.2019 

Yayın Tarihi: 08/03/2019
Okunma Sayısı: 781