Hakkımızda

2021 YKS TERCİHİ YAPACAK ADAY ÖĞRENCİLER İÇİN BİLGİLENDİRME

Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü 1994 yılında kurulmuştur. Isparta Merkeze 10 km uzaklıkta, Çünür mahallesinin yakınında, Batı yerleşkesinde yer almaktadır. Program 8 yarıyıl/4 yıllık bir programdır. Program içeriğine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Bölümümüzde yabancı dil hazırlık eğitimi isteğe bağlı olarak gerçekleştirilmektedir.

Zorunlu staj işletme ya da laboratuvar stajı olarak 30 iş gününü tamamlayacak şekilde, bölüm staj komisyonunun onayladığı işletme ve kurumlarda yapılabilmektedir. Gıda Mühendisliği bölümü öğrencileri ders uygulamaları ve staj sırasında (işletme tarafından özel kıyafet verilmemişse) beyaz laboratuvar önlüğü giymelidirler.

Laboratuvar uygulamalarında kullanılacak sarf malzemeler bölüm tarafından sağlanmaktadır.

Bölümümüz öğrencileri mevcut anlaşmalar dahilinde Erasmus, Farabi, Mevlana gibi öğrenci değişim programlarından faydalanabilmekte böylelikle farklı bir akademik ortamda eğitim alma, farklı sosyal çevrelerde bulunarak iletişim becerilerini arttırma imkanı bulmaktadırlar.

Öğrenciler ders dışı zamanlarında, üniversitenin çeşitli üretim ve hizmet birimlerinde istek ve yeteneklerine göre ücretli olarak kısmi zamanlı çalışabilmektedirler. Kısmi zamanlı çalışmanın yoğun olduğu birimler kütüphane, bilgi işlem merkezi, kültür merkezi, spor tesisleri, kurumsal iletişim merkezi, araştırma merkezleri, laboratuvar ve atölyeler ile mediko-sosyal ve beslenme birimleridir.

Bölümümüz öğrencileri Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından üniversitemize ayrılan kontenjanlara göre eğitim-öğretim yılı boyunca burs alabilmektedir. Ayrıca öğrenciler kamu ve özel sektör kuruluşları ile birçok dernek, vakıf ve şirketler tarafından karşılıklı veya karşılıksız olarak verilen burs veya kredi imkânlarından da yararlanabilmektedir. Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerimizin büyük bir kısmı kampüs içerisinde bulunan YURT-KUR’a bağlı öğrenci yurtlarında, bir kısmı da şehir merkezine çeşitli uzaklıklarda ki özel yurtlarda barınma ihtiyaçlarını gidermektedirler.

Bölüm öğrencilerimiz aktif bir öğrenci topluluğu olan Gıda Topluluğuna üye olarak çeşitli aktivitelere katılma, mesleki gelişimlerini katkıda bulunma ve sosyal ilişkilerini geliştirme imkânlarına sahip olabilmektedirler.

Gıda Mühendisliği Bölümü Yükseköğretim Yürütme Kurulu' nun, 25. 02. 1994 tarihinde S.D.Ü. Ziraat Fakültesinin kurulmasına yönelik aldığı kararla birlikte açılmıştır. Başlangıçta 30 öğrenci olarak 1994-1995 eğitim-öğretim yılında şehir merkezine 25 km. uzaklıkta olan Atabey ilçesinde Sosyal Hizmetler Genel müdürlüğünde Fakültemize devredilen binada eğitim-öğretime başlamıştır. 1999 yılında şehir merkezine 7 km uzaklıkta bulunan kampustaki yeni binasına taşınan bölümümüz eğitim ve öğretime halen burada devam etmektedir.

Gıda Mühendisliği bölümü gıda hammaddelerinin en uygun şekilde işlenerek kaynak savurganlığının önlenmesi, hammaddelerden çok yönlü yararlanarak gıda çeşitlerinin artırılması, işlenen gıdaların miktar ve kalite bakımından korunması ve pazarlanmasında uygun proseslerin tasarımı, geliştirilmesi ve kontrolü ile gıda kontrolü, sanitasyon ve işletmecilik konularında en verimli ve en sağlıklı üretimi gerçekleştirmek üzere eğitim-öğretim ve araştırma yapmak amacıyla 1994 yılında kurulmuştur.

Bölümümüz araştırma faaliyetlerinde endüstrinin karşılaştığı problemlerin çözümünü sağlamak amacıyla projeler oluştururken, çalışmaların uygulamaya aktarılabilmesi ve öğrencilerin pratik yapma imkanı sağlanabilmesi amacıyla 1998 yılında gıda mühendisliği pilot işletmeleri projesi çalışmaları başlatılmıştır. İlk olarak 1999 yılında Ün-süt işletmesi üretime başlamıştır. 10 t/gün süt işleme kapasitesine sahip olan işletmemizde yoğurt, ayran, beyaz peynir, kaşar peyniri, tulum peyniri, dondurma ve kefir üretimi yapılmaktadır. 2004 yılında günlük 500 adet ekmek üreten fırın işletmesi faaliyete geçmiştir.

Akademik Analizler