Bölüm Kalite Faaliyetleri

 

Kuru Gıdalar Teknolojisi Dersi kapsamında ilimizde kurutulmuş meyve-sebze işleme alanında faaliyet gösteren işletmelerden temsilciler ile öğrenciler bir araya gelmiştir. 08.12.2021 tarihinde Natural Kuru İşletme Sahibi ve Gıda Mühendisi Ayşe BÜLBÜL, 29.12.2021 tarihinde Elmasu & Elmataş A.Ş. İşletme Mühendisi Hasan BAŞÇİFTÇİ öğrencilerle sektör ve üretim prosesleri hakkında bilgilerini paylaşmışlardır.

 

5-12 Mart 2021 tarihleri arasında Bölümümüz 2020-2021 bahar yarıyılı Akademik danışmanlık toplantıları online olarak gerçekleştirilmiştir.  Öğrencilere stajlar, projeler, bölüm komisyonları hakkında bilgiler verilmiştir.

 

Dış danışma kurulu toplantısı Bölümümüz Kalite komisyonu üyeleri ve danışma kurulu üyelerimizin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. (15/10/2021)

 

4. sınıf Teknoloji ve Ar-Ge Yönetimi dersi kapsamında üniversitemiz Araştırma ve Yenilikçilik Koordinatörü Prof. Dr. Serdal Terzi üniversitemizin Ar-Ge ve Girişimcilik olanakları hakkında bölümümüz öğrencilerine bilgilendirme semineri vermiştir.

 

Bölüm Kalite Komisyonu Toplantımız 16.08.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

 

Bölümümüz Anabilim Dalı Başkanı Seçimleri gerçekleştirilmiştir. Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığına Prof. Dr. Gülcan ÖZKAN, Gıda Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığına Prof. Dr. Hakan KULEAŞAN oyların çoğunluğunu alarak seçilmiştir. 10/06/2021