Döner Sermaye Analiz Listesi

SDÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE ANALİZ LİSTESİ

ANALİZLER

ÜCRET

Süt ve ürünlerinde asitlik (SH veya % laktik asit)

40 TL

Süt ve ürünlerinde yağ (Gerber)

40 TL

Mastitis testi

40 TL

Peroksidaz testi (Sütte)

50 TL

Nişasta Tayini

50 TL

pH Tayini

35 TL

Soda Tayini

45 TL

Toplam Katı Madde

50 TL

Tuz Tayini

60 TL

Yağsız Kuru Madde

50 TL

Yoğunluk

40 TL

Mikrobiyolojik su analizi

55 TL

Ortam havasının petri ile mikrobiyolojik kontrolü (ulaşım hariç)

55 TL

Toplam mezofilik aerobik bakteri

55 TL

Psikrofilik bakteri

70 TL

Termofilik aerobik bakteri

55 TL

Termofilik anaerobik bakteri

55 TL

Toplam küf sporu

70 TL

Toplam bakteriyel spor

70 TL

Toplam koliform

55 TL

Fekal koliform

55 TL

E. coli EMS

90 TL

E. coli katı

60 TL

Toplam laktik asit bakterisi

55 TL

Maya-Küf

55 TL

Osmofilik maya

55 TL

Mikroorganizma liyofilizasyonu

100 TL

Bitki liyofilizasyonu

100 TL

Nem

50 TL

Kuru madde, suda çözünür kuru madde (Brix)

40 TL

Refraktif indeks (Abbe refraktometresi)

40 TL

Kül

50 TL

Özgül ağırlık

40 TL

Su aktivitesi (aw)

70 TL

Formol Sayısı

50 TL

pH

50 TL

Toplam asitlik

50 TL

Tuz (Mohr)

50 TL

Şeker (Lane Eynon Metodu)

75 TL

C Vitamini (Titrimetrik)

75 TL

C Vitamini (Spektrofotometrik)

125 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TAHIL VE TAHIL ÜRÜNLERİ ANALİZ FİYAT LİSTESİ*

 
Analiz Adı
Ücreti (TL)
Bin tane ağırlığı
80
Hektolitre ağırlığı
80
Camsı-unsu-dönme tane oranı
80
Yabancı madde
85
Kırık tane
85
Bozuk tane
85
Yaş ve kuru gluten
100
Yaş gluten
85
Gluten indeks
85
Kül
95
Sedimantasyon
95
Modifiye sedimantasyon
110
Makarnada suya geçen madde miktarı
100
Düşme Sayısı
100
Ekmek pişirme denemeleri
250
Ekmekte hacim
95
Ekmek içi ve ekmek kabuğunda renk
100
Ekmekte sertlik (tekstür analiz cihazı ile)
150
Doku testi (TPA) (Stable Micro Systems TA.XT plus tekstür analiz cihazı)
200
Elek analizi
100
* Fiyatlara KDV dahil değildir.

 

 

 

 

Yayın Tarihi: 17/09/2015
Okunma Sayısı: 2119
Fen Bilimleri Enstitüsü
Öğrenci Bilgi Sistemi
Akademik Kadro
İdari Kadro
STAJ