Misyon - Vizyon

Mühendislik Fakültesi
Misyon

SDÜ Mühendislik Fakültesi, gelecekte talep edilecek donanım öngörüsünü geçmişin tecrübesiyle harmanlayarak uluslararası standartlarda bilgi üretmeyi ve bu bilgiyi, insanı önceleyerek eğitim öğretim faaliyetine ve hizmete dönüştürmeyi görev edinir.

Vizyon

Araştırma-geliştirme ve hizmet alanında ulusal ve uluslararası üne sahip bir fakülte olmak ve tercih edilebilirliği yüksek mühendisler yetiştirmek.

 

JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ

Misyon

Evrensel değerlere bağlı, ulusal ve uluslararası düzeyde, nitelikli eğitim-öğretim ve araştırma yapan öncü bir Jeofizik Mühendisliği bölümü olmanın eşliğinde donanımlı, katılımcı, özgür bir bilimsel ortamda, araştıran, sorgulayan, toplumsal sorunlara duyarlı, mesleki etiğe saygılı, çağdaş, yetkin mühendisler ve bilim insanları yetiştirmek.

Vizyon

Problem çözme yeteneği ile donanmış, akılcı düşünen bireyler ve geliştirdiği projelerle sürekli gelişen saygın bir bölüm olmaktır.