Projeler

Konu Proje Yöneticisi Durum
Isparta-Burdur Arasında Yer Alan Fay Sistemlerinin Sismolojisi, Sismik Prospeksiyon Yöntemleri ile İncelenmesi ve Fay Kinematiği ile Etkin Gerilme Yrd.Doç.Dr. Züheyr KAMACI Devam Ediyor
Ispartada Piezoelektrik ile Depremlerin Önceden Kestirilmesi Prof.Dr. Ergün TÜRKER Devam Ediyor
Isparta'da Toprak Kaynaklı Isı Pompası Uygulama Alanının Jeofizik ve Meteorolojik Verilerinin Elde Edilmesi Yrd.Doç.Dr. Şakir ŞAHİN Devam Ediyor
Yatağan (Muğla) İsmail Dağı eteklerinde bulunan Fe'ce zengin Zımparataşı seviyelerinin jeofizik yöntemler Yardımıyla devamlılığının ve ekonomik potansiyelinin saptanması Yrd.Doç.Dr.İbrahim AYDIN Devam Ediyor
Malatya, Bingöl, Diyerbakır, Adıyaman Bölgesinin Kabuk ve Üst Manto Yapısının Jeofizik Yöntemler ile (Mağnetik, Gravimerik ve Sismolojik)Araştırılması Yrd.Doç.Dr.M.Nuri DOLMAZ Devam Ediyor
Mağnetik ve Isı Akısı Verilerinden Karadeniz'de Kabuğun Termal Yapısı Doç.Dr.Mustafa N. DOLMAZ Tamamlandı
Marmara Bölgesi'nin Kabuk ve Hız Yapısının 3-D Poisson Oranı Tomografisi İle Belirlenmesi Doç.Dr.Şakir ŞAHİN Tamamlandı
Van Gölü Civarı Havadan Mağnetik Verilerinin Kantitatif Yorumu Yrd.Doç.Dr.M.Nuri DOLMAZ Devam Ediyor
Sismik Yansıma Kesitlerinden Yararlanarak Isparta ve Civarının Termal Kondükktivite Yapısının Araştırılması Yrd.Doç.Dr.Züheyr KAMACI Devam Ediyor
Isparta Şehir Merkezinin S Dalgası Hız Dağılımının Sismik Kırılma-Mikrotitreşim (REMİ) Tekniği ile Araştırılması. Yrd.Doç.Dr.Zakir KANBUR Devam Ediyor
Sismik Mikrobölgelendirme ve Zemin Sınıflarıyla Mikrotremor Spektrumları Arasındaki İlişki Prof.Dr.Ergün TÜRKER Tamamlandı
Kayma Dalga Hızı ve Basitleştirilmiş Prosedüre Bağlı Karşılaştırmalı Olarak Sıvılaşma Direnç Değerlendirmesi Yrd.Doç.Dr.Osman UYANIK Devam Ediyor
Güneybatı Türkiye'de Depremsellik ve Deprem Tehlike Analizi Yrd.Doç.Dr.Ü.Yalçın KALYONCUOĞLU Devam Ediyor
Depreme Dayanıklı Yapılaşma İçin Isparta Ovası Yeraltı Tepkisinin Belirlenmesi Yrd.Doç.Dr.Ü.Yalçın KALYONCUOĞLU Devam Ediyor
Isparta Yerleşim Alanının Yeraltı Topografyasının Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması Dr.Sedat YILMAZ Devam Ediyor
Trakya Havzası Mağnetik Kabuk Yapısının Havadan Mağnetik Verileri İle Araştırılması Yrd.Doç.Dr.M.Nuri DOLMAZ Devam Ediyor
Baraj Alanlarındaki Problemlerin Jeofizik Çalışmalarla (Sismik -Elektrik) Belirlenmesi Eşen I HES Örneği Yrd.Doç.Dr.Osman UYANIK Devam Ediyor
Eğirdir Gölü Batısı Sedimentasyon Ozelliklerinin Sismik Yansıma Tekniği ile İncelenmesi Yrd.Doc.Dr.Zakir KANBUR Devam Ediyor
Eğirdir ve Beyşehir Gölü Havzası Tektoniğinin Jeofizik Çalışmalarla Yorumlanması Prof.Dr.Mühittin GÖRMÜŞ Devam Ediyor
Kayma Direnç Parametrelerinin Sismik Hızlar ile Belirlenmesi Yrd.Doç.Dr. Osman UYANIK Devam Ediyor
''Kumluca Yerleşim Alanının Zemin Özelliklerinin Yapay Ve Doğal Kaynaklı Yüzey Dalğalarının Çok Kanallı Analiziyle Belirlenmesi.'' Prof.Dr. Mahmut OKYAR Devam Ediyor
Zemin Büyütmesinin Sismik Hızlardan BElirlenmesi Yrd.Doç.Dr. Osman UYANIK Tamamlandı
''Rezistivite Loglarından Yalancı Hız Loglarının Elde Edilmesi: Bir Uygulama Örneği.'' Yrd.Doç.Dr.Züheyr KAMACI Devam Ediyor
''Jeotermal Alanların Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması :Bir Uygulama Örneği.'' Yrd.Doç.Dr. Züheyr KAMACI Devam Ediyor
''Senirket Yerleşim Alanının Vs30 Hız Haritasının Kırılma-Mikrokırınım ( ReMi ) Tekniği İle Çıkarılması.'' Yrd. Doç. Dr. Zakir KANBUR Tamamlandı
''Isparta-Ağlasun Arası Jeolojik BirimlerinYüzey Dalgası Analizi İle İncelenmesi.'' Yrd.Doç.Dr. Zakir KANBUR Tamamlandı
''Isparta-Gönen- Arasındaki Pliyo-Kuvaterner Havzanın Aktifve Pasif Kaynaklı Sismolojik Yöntemlerle İncelenmesi.'' Yrd.Doç.Dr.Zakir KANBUR Devam Ediyor
''Akmonia Antik Kentinde ( Banaz- Uşak ) Bir Jeofizik Araştırma.'' Yrd.Doç.Dr. M.Nuri DOLMAZ Devam Ediyor
Depreme Güvenli Şehirler için Isparta Şehiri Yerleşim Alanında ve Mücavir Alanlarda Mikro Bölgelendirme Diri ve Gömülü Fayların Araştırılması Prof. Dr.Ergün TÜRKER Devam Ediyor
''Deprem Riski Açısından Isparta-Anadolu Mahallesinin Makro-Mikro Bölgelemesi.'' Yrd.Doç.Dr. Ü.Yalçın KALYONCUOĞLU Devam Ediyor
''S.D.Ü Araştırma ve Uygulama Hastanesi Birimlerinde Ölçülen Radyasyon Dozları ve İnsan Sağlığına Etkisi.'' Yrd.Doç.Dr. Ü.Yalçın KALYONCUOĞLU Devam Ediyor
''Haydarlı Baraj Alanının jeoteknik Özellikleri.'' Yrd.Doç.Dr. Osman UYANIK Devam Ediyor
''Marmara Bölgesinin Kabuk Yapısı ve Hız Dağılımının 3-Boyutlu Tomografi ile Belirlenmesi '' Doç. Dr. Şakir ŞAHİN Tamamlandı
Isparta ve Eğirdir Arasındaki Yüzeylemiş ve Yüzeylememiş Fay Yapılarının Sismik Yöntemlerle İncelenmesi Yrd.Doç.Dr. Zakir KANBUR Tamamlandı
"Doğu Akdeniz?in Kabuk Yapısı ve Sismik Hız Dağılımının Üç Boyutlu Sismik Tomografi ile Belirlenmesi" Doç. Dr. Şakir ŞAHİN Tamamlandı
"Bir Sahadaki 2B ve 3B Toplanmış Verilerin Statik Farklılıklarının Yorumlanması" Yrd. Doç. Dr. Züheyr KAMACI Tamamlandı
"Isparta İli Ova Çökelleri İçerisindeki Akarsu Getirimli Çökel Ayrımın Yüzey Dalgaları Analizi ile İncelenmesi" Yrd. Doç. Dr. M. Zakir KANBUR Tamamlandı
''Deprem ve Zemin Parametrelerinden Dinamik Taşıma Gücünün Belirlenmesi'' Yrd. Doç. Dr. Osman UYANIK Tamamlandı
Tübitak projesi(106Y186) %20 Ünıversıte Desteğı Yrd.Doç.Dr.Züheyr KAMACI Devam Ediyor
  Uzm. Nurten Ayten UYANIK Tamamlandı
  Yrd.Doç.Dr. Mehmet Zakir KANBUR Tamamlandı
  Doç.Dr. Şakir ŞAHİN Tamamlandı

Zeytinli-Uğurlu Höyük Arkeojeofizik Araştırmaları Ayasuluk-Selçuk Arkeojeofizik Araştırmaları Doliche Antik Kenti Arkeojeofizik Araştırmaları Şeref Höyük Arkeojeofizik Araştırmaları Patara Antik Kenti  Arkeojeofizik Araştırmaları

Prof. Dr. Çağlayan BALKAYA Devam Ediyor

Pisidia Antiokheia Antik Kenti Aediculus Bazilikası ve Civarı Arkeojeofizik Araştırması Arkeolojik Alanlarda Jeofizik Prospeksiyon: Pisidia Mallos Antik Kenti Örneği Doliche Antik Kenti Arkeojeofizik Araştırmaları

Prof. Dr. Çağlayan BALKAYA Devam Ediyor

Doliche Antik Kenti Arkeojeofizik Araştırmaları Sidera Antik Kenti Arkeojeofizik Araştırmaları

Prof. Dr. Çağlayan BALKAYA Devam Ediyor